Moving On gaat van start!

MovingOn logoNa een periode van voorbereiding (en uitstel… en uitstel vanwege Corona) gaat onze jongerengroep Moving On van start!

We beginnen met een klein groepje op vrijdag de 13e mei… Ongeluksdag of geluksdag? We hebben er in ieder geval heel veel zin in. Mocht jij iemand zijn of iemand kennen die mee wil doen (een jongere, of een vrijwilliger), meld je dan via moving-on@plechelmusparochie.nl

Weet dat je welkom bent!

  • Moving On
  • Vrijdag 13 mei van 19.30 – 21.30 uur
  • Kulturhus de CoCeR, Rossum

De achterkant van verhalen

Achterkant verhalenOver de verschillende manieren van uitleg van Bijbel en Koran met een toepassing op het gebruik van dodelijk (oorlogs)geweld.

Hoe gaan we met moeilijke teksten zoals over dodelijk geweld, over de vrouw in de Bijbel en in de Koran om? In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Veel mensen worstelen met deze teksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen. Oud-krijgsmachtsaalmoezenier Gert de Wolf wil dit complexe maar boeiende thema in drie bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘De achterkant van verhalen’ met u onder de loep nemen.

De drie bijeenkomsten zijn op  17 juni 2022, op 24 juni 2022 en op 1 juli 2022 in het Emmaushuis, Willem Dingeldeinstraat 37 te Oldenzaal.

Tijd: Van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte maximaal 15 deelnemers.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, wel zouden we op prijs stellen dat u voor de eerste bijeenkomst de uitgave ‘De Achterkant van verhalen’ aanschaft en de eerste vier hoofdstukken ter voorbereiding leest.  En de koffie kost 1 euro per kopje (Dit is inclusief alle overige kosten).

Volgens Dries De Crom Lecturer at Tilburg University laat ‘De Achterkant van verhalen’ zien wat voor een ruime kennis men nodig heeft om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, …  Lees daarom dat boek: https://www.stichtingechelon.nl/boeken/boek-de-achterkant-van-verhalen/

U kunt  zich opgeven tot en met 29 april via de mail: gdewolf3@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen met

De Goede week

Goede week

Met Palmzondag begint de Goede Week, ook wel de Stille Week of de Heilige Week genoemd.

De benaming ‘’goede’’ week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.

Palmzondag.

Palmzondag combineert 2 herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus in Jeruzalem en die van zijn lijden en sterven. Die zondag worden aan het begin van de plechtigheden de nieuwe palmen gezegend ter herinnering aan Jezus’  intocht in Jeruzalem. Palmzondag wordt ook wel ‘’passie’’ zondag genoemd want we lezen dan ook het lijdensverhaal.

Witte Donderdag.

‘’Witte’’ donderdag verwijst naar de liturgische kleur van deze dag.

’s Avonds komt de parochie samen en viert ter nagedachtenis van het Laatste Avondmaal de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Ook wordt dan de diaconale opdracht van de eucharistie bijzonder onderstreept: We zijn als christenen geroepen om te breken en te delen.

Goede Vrijdag.

Dat is de sterfdag van Jezus, die dag wordt de eucharistie niet gevierd. De parochie komt ’s middags om 15.00 uur samen voor een woorddienst met kruisverering of voor een kruisweg. ’s Avonds komt de parochie samen voor het luisteren naar het lijdensverhaal, de kruisverering en het ontvangen van de H. Communie. ‘’Goede’’ vrijdag verwijst ook al naar de beginnende vreugde om wat Jezus heeft volbracht.

Paaszaterdag.

De kerken en het altaar blijven leeg. Hij wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het is de grote rustdag tussen dood en opstanding.

Pasen.

Pasen is het christelijke feest bij uitstek. We vieren de verrijzenis, de opstanding uit de doden van Jezus. In de Paaswake zegenen we het vuur en houden we de grote intocht met het Licht van de Paaskaars. Daarbij zingen we “”Licht van Christus’’ en de Paasjubelzang die de verrijzenis bezingt. We luisteren naar de grootste heilsverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en we zegenen het water waarmee de gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan hun doop. Daarna wordt de eucharistie op bijzonder plechtige wijze gevierd.

Pastor B Reerink.

Geschiedenis voormalige parochie

Sacristie

De parochie Rossum

Historie kerk RossumInmiddels hebben we een groot deel van de geschiedenis “Parochie H. Plechelmus Rossum” geplaatst op de website. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen in Rossum maar ook in Twente.

Ook is er een beschrijving van alle Pastoors die de Rossumse bevolking hebben begeleid in het Rooms Katholieke geloof. Tijdens het lezen van de geschiedenis komt u er achter dat et in de vroegere jaren niet allemaal vanzelf ging.

Een stuk wat niet mag ontbreken op deze site.

Geven met de GivT app

GeloofsgemeenschapDe GivT app is in gebruik genomen. We hebben een aantal giften ontvangen voor de collecte maar ook een aantal giften voor het opsteken van een kaars.

Dank voor uw gave.

De reactie van een gebruiker: “Het is even wennen maar de installatie op de telefoon ging makkelijk en de eerste gift voor de collecte is geslaagd. Handig dat het thuis of onderweg kan. En je hoeft geen klein geld meer in voorraad te hebben want het kan ook bij een collectebus.

Wilt u het ook proberen? Ga naar de pagina met alle gegevens die u nodig hebt.

De toekomst van de H. Plechelmuskerk Rossum

Wij zijn een groep derdejaars studenten van Studio 8, een ontwerpstudio van de Jan de Bouvrie academie aan het Saxion in Deventer.

De Locatieraad van de Geloofsgemeenschap en de werkgroep “Ons Kerkgebouw Rossum 2030” geven ons de mogelijkheid om een onderzoek te doen in het kader van herbestemming kerkelijk erfgoed.

Een gevolg van terugloop van het aantal kerkbezoeken is dat veel kerken in de toekomst leeg komen te staan. Voor de  H. Plechelmuskerk is dat momenteel nog niet het geval maar in de toekomst is het behoud van alleen maar een religieuze functie hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. De kerk is een beeldbepalend gebouw en tevens een rijksmonument. Er zal daarom goed nagedacht moeten worden over de toekomst van het gebouw waarbij de culturele en architectonische waarde behouden blijven.

We houden ons in een  periode van 20 weken bezig met de vraag ‘Hoe creëren we een multifunctioneel ontwerp met een verdienmodel dat aansluit op de behoeften van de bewoners van Rossum?’.

Allereerst hebben we een enquête opgesteld waarmee we willen onderzoeken wat het draagvlak is voor het behoud van het kerkgebouw, we willen graag weten wat het gebouw voor de inwoners betekent en zijn benieuwd naar hoe men de toekomst van het gebouw ziet.

Corona maakt het verspreiden van de enquête niet eenvoudig. Toevoegen aan het Parochieblad is niet mogelijk omdat het blad slechts digitaal verschijnt.

We hebben er voor gekozen de verenigingen te vragen om de enquête via Facebook aan hun leden voor te leggen. Ook is de enquête digitaal op de site van zowel de geloofsgemeenschap als die van Kulturhus De CoCeR te beantwoorden.

De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het ontwerp. We zijn vier weken geleden met de opdracht begonnen en we werken met veel plezier aan deze interessante opdracht.

De enquête is digitaal beschikbaar op deze site.

Het is mogelijk om via de GivT app een kaars op te steken

GivT appHet wordt mogelijk om via de GivT app een kaars op te steken en uw bijdrage te geven tijdens een viering.

Binnenkort maken we gebruik van de GivT app. Via de app kunt u meedoen aan de collecte maar u kunt ook een kaarsje laten branden.

Op deze site komt een handleiding hoe u de site kunt installeren op uw telefoon.

Wij zijn aan het kijken waarvoor we de app nog meer willen gebruiken.

Locatieraad Geloofsgemeenschap Rossum