Geven met de GivT app

GeloofsgemeenschapDe GivT app is in gebruik genomen. We hebben een aantal giften ontvangen voor de collecte maar ook een aantal giften voor het opsteken van een kaars.

Dank voor uw gave.

De reactie van een gebruiker: “Het is even wennen maar de installatie op de telefoon ging makkelijk en de eerste gift voor de collecte is geslaagd. Handig dat het thuis of onderweg kan. En je hoeft geen klein geld meer in voorraad te hebben want het kan ook bij een collectebus.

Wilt u het ook proberen? Ga naar de pagina met alle gegevens die u nodig hebt.

Oogstdankdag in Rossum

Zondag 26 september 2021 is het de jaarlijkse Oogstdankdag in Rossum. De viering in de kerk is heel mooi met als voorganger pastor C. Janssen, bijgestaan door het dameskoor en de muziekvereniging St Henricus.

Mede door de inzet van veel vrijwilligers is het een mooie morgen geworden met na afloop koffie met krentenwegge op het kerkplein.

Hieronder een paar foto’s.

Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021 Oogstdankdag 2021

Zonnebloemviering op 12 september om 10:30 uur in de kerk van Rossum

ZonnebloemDit jaar is er weer een Zonnebloemviering met ziekenzalving in de Plechelmuskerk in Rossum. De viering begint om 10:30 uur. Eerder is niet mogelijk want een aantal bezoekers van de viering moeten nog verzorgt worden.

Tijdens de Eucharistieviering zal de Ziekenzalving plaatsvinden.

Voorganger is Pastor Th. van der Sman.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om koffie te drinken.

Bedankje aan de vrijwilligers

Bedankje 2021Een hartelijk woord van dank aan al onze vrijwilligers die zich de afgelopen week ingezet hebben om van de vieringen van de Goede Week en Pasen iets bijzonders te maken.

Nog meer dan andere jaren is er aandacht besteed aan de liturgie, de zang en de aankleding van de kerken, omdat alles alleen via de livestream te volgen was. Zonder jullie inzet hadden we Pasen nooit zo mooi kunnen vieren!

Pastoresteam

De toekomst van de H. Plechelmuskerk Rossum

Wij zijn een groep derdejaars studenten van Studio 8, een ontwerpstudio van de Jan de Bouvrie academie aan het Saxion in Deventer.

De Locatieraad van de Geloofsgemeenschap en de werkgroep “Ons Kerkgebouw Rossum 2030” geven ons de mogelijkheid om een onderzoek te doen in het kader van herbestemming kerkelijk erfgoed.

Een gevolg van terugloop van het aantal kerkbezoeken is dat veel kerken in de toekomst leeg komen te staan. Voor de  H. Plechelmuskerk is dat momenteel nog niet het geval maar in de toekomst is het behoud van alleen maar een religieuze functie hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. De kerk is een beeldbepalend gebouw en tevens een rijksmonument. Er zal daarom goed nagedacht moeten worden over de toekomst van het gebouw waarbij de culturele en architectonische waarde behouden blijven.

We houden ons in een  periode van 20 weken bezig met de vraag ‘Hoe creëren we een multifunctioneel ontwerp met een verdienmodel dat aansluit op de behoeften van de bewoners van Rossum?’.

Allereerst hebben we een enquête opgesteld waarmee we willen onderzoeken wat het draagvlak is voor het behoud van het kerkgebouw, we willen graag weten wat het gebouw voor de inwoners betekent en zijn benieuwd naar hoe men de toekomst van het gebouw ziet.

Corona maakt het verspreiden van de enquête niet eenvoudig. Toevoegen aan het Parochieblad is niet mogelijk omdat het blad slechts digitaal verschijnt.

We hebben er voor gekozen de verenigingen te vragen om de enquête via Facebook aan hun leden voor te leggen. Ook is de enquête digitaal op de site van zowel de geloofsgemeenschap als die van Kulturhus De CoCeR te beantwoorden.

De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het ontwerp. We zijn vier weken geleden met de opdracht begonnen en we werken met veel plezier aan deze interessante opdracht.

De enquête is digitaal beschikbaar op deze site.

Geschiedenis voormalige parochie

De parochie Rossum

Historie kerk RossumInmiddels hebben we een groot deel van de geschiedenis “Parochie H. Plechelmus Rossum” geplaatst op de website. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen in Rossum maar ook in Twente.

Ook is er een beschrijving van alle Pastoors die de Rossumse bevolking hebben begeleid in het Rooms Katholieke geloof. Tijdens het lezen van de geschiedenis komt u er achter dat et in de vroegere jaren niet allemaal vanzelf ging.

Een stuk wat niet mag ontbreken op deze site.

Het is mogelijk om via de GivT app een kaars op te steken

GivT appHet wordt mogelijk om via de GivT app een kaars op te steken en uw bijdrage te geven tijdens een viering.

Binnenkort maken we gebruik van de GivT app. Via de app kunt u meedoen aan de collecte maar u kunt ook een kaarsje laten branden.

Op deze site komt een handleiding hoe u de site kunt installeren op uw telefoon.

Wij zijn aan het kijken waarvoor we de app nog meer willen gebruiken.

Locatieraad Geloofsgemeenschap Rossum