Processie

85 jaar Mariakapel Wiekerstraat

Op zondag 15 oktober 2023 hebben we het 85 jarig bestaan gevierd van de Mariakapel aan de Wiekerstraat in Rossum.

Onderdeel van deze viering is een processie naar de kapel. Dit oude gebruik is op een prachtige manier herbeleefd op de genoemde zondag. Vanuit de kerk zijn we in processie naar de kapel gegaan met o.a. medewerking van het dames- en herenkoor en de muziekvereniging St Henricus. Voorganger is Pastor B. Reerink die herinnerde aan de mensen die een grote rol hebben gespeeld bij de voorbereidingen en de bouw van de kapel.

Om dit historische moment te bewaren is er een kort filmpje gemaakt en een aantal foto’s.

Veel kijk en luisterplezier.