Glas-in-lood ramen

Virtuele rondleiding door onze kerk

Op deze pagina hebben we een rondleiding geplaatst door onze kerk. Het geeft een beeld van de kerk zoals het er binnen uitziet. Natuurlijk staan er ook wetenswaardigheden bij de foto’s.

Kerktour

Hoofdingang kerk

Dit is de hoofdingang naar onze kerk. U komt in het portaal waar rechts de toegang naar het koor en de klokken is en rechtdoor komt u in de kerk.


Kerktour

Middengang door de kerk

U bent nu in de kerk en u staat aan het begin van de midden gang door de kerk. Door deze gang zijn al veel bruidsparen naar het altaar gegaan.

Ook liggen hier duizenden voetstappen van de Rossumse kerkgangers. En vele dorpsgenoten hebben vanaf het altaar, door deze gang, de reis gemaakt naar hun laatste rustplaats.


Kerktour

Gang achter in de kerk naar rechts

Hier gaat u naar de rechter zijgang en de Mariakapel. Ook gaat u hier richting kapel/aula.


Kerktour

Gang achter in de kerk naar links

Dit is links achter in de kerk de gang naar het Plechelmusbeeld.


Kerktour

Beeld rechts achter in de kerk

Rechts achter komt u, richting Mariakapel, langs een van de mooie beelden die onze kerk zo mooi maken. Dit is de H. Theresia.


Kerktour

Kruisbeeld achter in de kerk

Achter in de kerk hangt een prachtig kruisbeeld naast de Mariakapel. Vanuit de gang aan de rechter kant in de kerk is het kruis prima te zien.


Kerktour

Mariakapel

Dit is de Mariakapel rechts achter in de kerk. Regelmatig komen er mensen in kerk om even te bidden en/of een kaarsje op te steken.


Kerktour

Gang achter in de kerk

Dit is de gang achter in de kerk naar links. Als u in deze richting loopt komt u bij het beeld van de H. Plechelmus.


Kerktour

Plechelmusbeeld

Links achter in de kerk staat het beeld van de H. Plechelmus. De H. Plechelmus is de patroonheilige van onze kerk en de parochie. Plechelmus is als missionaris belangrijk geweest in deze omgeving tijdens de begintijd van het christendom.


Kerktour

Gang achter in de kerk

Dit is de gang achter in de kerk gezien vanaf de plaats waar het Plechelmusbeeld staat.


Kerktour

Linker zijgang naar voren

Dit is de gang links in de kerk naar voren. Via deze gang komt u ook langs de vroegere biechtstoel.


Kerktour

Kijkje over de banken links

Vanaf dit punt heeft u een mooi zicht over de banken naar voor in de kerk. U krijgt zo een prima indruk hoe groot de kerk is.


Kerktour

Rechter zijgang naar voren

Dit is aan de rechterkant in de kerk de gang naar voren. U komt langs de kapel annex aula die aan de kerk is gebouwd.


Kerktour

Kijkje over de banken vanaf rechts

Als u rechts achter in kerk staat hebt u een mooi kijkje over de banken richting de vroegere preekstoel.


Kerktour

Ingang kapel

Dit is de ingang naar de kapel. Vroeger was dit, net als aan de andere kant, de biechtstoel.


Achter in de kapel

Achter in de Kapel

We zijn in de kapel. In de jaren negentig van de twintigste eeuw is de kapel bij de kerk aangebouwd. De deuren naar de biechtstoel konden prima gebruikt worden als toegang naar de kapel.


Voor in de kapel

Voor in de kapel

Vanaf de plaats waar het altaar staat kijkt u in de kapel. Deze kapel wordt ook gebruikt als aula. Bij het kruis wordt dan de overledene opgebaard en aan deze kant is de mogelijkheid om te condoleren.


Altaar in de kapel

Altaar in de kapel

Dit is het altaar in de kapel.


In- en uitgang kapel

U kijkt door de toegang naar kapel in de kerk. Na een avondwake kunnen de aanwezigen de familie condoleren via de linker ingang (gezien vanuit de kerk) en kunnen vervolgens via de andere deur de aula weer verlaten.


De biechtstoel

We zijn weer in de kerk en zien aan de overkant de deuren van de biechtstoel. Deze wordt niet meer gebruikt. Biechten komt in Rossum (bijna) niet meer voor. Heeft men problemen dan worden deze wel op een andere manier met de pastoor besproken.


Deuren biechtstoel

Deuren biechtstoel

We zijn weer in de linker zijgang naar de voorkant van de kerk. U ziet hier de deuren van de biechtstoel dichtbij.


Beeld links achter in de kerk

Dit is een beeld van de H. Antonius.


Beeld achter in de kerk

Beeld rechts achter in de kerk

Dit is het beeld van de H. Jozef.


Ingang voor in de kerk

Ingang voor in de kerk

Dit is de in- en uitgang voor in de kerk.


Beeld bij de ingang voor

Dit is het beeld van de H. Antonius.


Gang zijkant rechts

Dit is de gang aan de rechter zijkant (gezien vanaf voor in de kerk) richting het beeld van de H. Plechelmus.


Gang voor in de kerk

Gang voor het priesterkoor gezien vanaf het Maria altaar. De versiering op het priesterkoor heeft te maken met Oogstdankdag.


De kleine banken

Dit zijn de kleine banken bij de de vooringang van de kerk.


Bord met dopelingen

Bord met dopelingen

Bij het Maria altaar is een bord waar een foto is geplaatst met de dopelingen van het afgelopen jaar.


Gang voor in de kerk

Gang voor in de kerk

Dit is de gang voor in de kerk richting Maria altaar gezien vanaf het midden.


Midden gang naar achteren

De is de gang midden in de kerk gezien vanaf het priesterkoor. Boven achterin ziet u de plaats waar het zangkoor staat met rechts het orgel.


Gang voor in de kerk

Gang voor in de kerk

Dit is de gang voor in de kerk richting linker zijgang (gezien vanaf het priesterkoor).


Rechts voor in de kerk

Rechts voor in de kerk

Dit is de plaats voor in de kerk rechts met op de voorgrond een versiering van Oogstdankdag en op de achtergrond het bord met kruisjes van de overledenen in het afgelopen jaar.


Linker zijgang

Linker zijgang

Dit is de zijgang links (vanaf het priesterkoor) met op de achtergrond de Mariakapel.


Leestafel

Leestafel

Voor in de kerk aan de linker kant (vanaf het priesterkoor) is een leestafel. Iedereen die dat wil kan de folders bekijken of bladeren in de boeken.


Gang voor

Gang voor in de kerk

Dit is de gang voor in de kerk richting Maria altaar gezien vanaf de rechter zijgang.


Beeld

Beeld bij bord met overledenen

Dit is het H. Hart beeld voor in de kerk bij het bord met de kruisjes van de overledenen.


Doopvont

Doopvont

Dit is de doopvont op het priesterkoor voor in de kerk (voor het sacrament van het H. Doopsel). Hier zijn al heel veel kinderen uit de Geloofsgemeenschap gedoopt en er zullen nog velen volgen. De 7 sacramenten binnen de Katholieke Kerk zijn:

– de eucharistie
– het doopsel
– het vormsel
– de biecht
– de ziekenzalving
– het priesterschap
– het huwelijk


Priesterkoor

Priesterkoor

Dit is het priesterkoor met het altaar. De centrale plaats in de kerk.


Maria altaar

Maria altaar

Dit is het Maria altaar voor in de kerk tussen de muur en de oude preekstoel.


Mariabeeld

Mariabeeld

Dit is het beeld van Maria geplaatst boven het Maria altaar links voor in de kerk.


Banken rechts

Vanaf het priesterkoor zijn dit de banken rechts in het middenschip.


Banken links

Banken links

Vanaf het priesterkoor zijn dit de banken links in het middenschip. In het middenschip zitten tijdens de diensten de meeste gelovigen omdat vanaf die plek de dienst het beste te volgen is.


Trap naar het priesterkoor

Dit is de trap waar je naar het priesterkoor kunt en naar de sacristie. Een priesterkoor is vaak een verhoogd gedeelte in de kerk waar het hoofdaltaar staat.


Altaar

Altaar en kerk

Vanaf deze plaats ziet u het altaar (altaartafel) wat gebruikt wordt tijdens de Eucharistievering en het gedeelte van de kerk waar de gelovigen zitten.


Het tabernakel en het kruis met Jezus

Dit is het altaar met daarop het tabernakel en het kruis.

In de Rooms Katholieke Kerk is een tabernakel (ook wel sacramentshuis genoemd) een rijk versierde brandwerende kluis op het hoofdaltaar of zijaltaar, waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) bewaard wordt in een ciborie.

Het tabernakel moet binnenin wit zijn. Aan de godslamp kan men zien dat het tabernakel bewoond is. Het tabernakel is binnen de Rooms Katholieke eredienst traditioneel gezien het centrum en neemt in de kerkbouw van de Katholieke Kerk de centrale positie in als de woonplaats van de waarachtig, onder de gedaante van brood, tegenwoordige Jezus Christus.


Priesterkoor

Priesterkoor

Plaats waar de priesters en de misdienaars zitten.

Tegenwoordig komt het ook regelmatig voor dat op het priesterkoor een zangkoor aanwezig is en bij een huwelijksviering het bruidspaar.


Misdienaard

Plaats op het priesterkoor waar de misdienaars zitten

Een misdienaar is een leek die tijdens de H. Mis de priester behulpzaam is.

Er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen misdienaar (tot 16 jaar) en acoliet (vanaf 16 jaar). De taken van een misdienaar zijn divers. Misdienaars zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken van de altaartafel.

De ciborie of schaal met nog niet-geconsacreerde hosties en kelk worden door hen aan de priester gegeven. Ook zorgen zij voor water en wijn, zodat deze gemengd kunnen worden voorafgaand aan de consecratie en voor de handwassing. Daarnaast wordt er gebeld tijdens de consecratie.

Ook de wierook, het wijwatervat met daarin de wijwaterkwast vallen onder de taken van de misdienaar En het plechtig binnendragen van het evangelie, kaarsen (waaronder de Paaskaars en Adventskaars) of het processiekruis kunnen tot de taken behoren.


Godslamp

In katholieke kerken is de godslamp een olielamp in de buurt van het tabernakel dat blijft branden zolang het Heilig Sacrament in het tabernakel aanwezig is.

De godslamp getuigt van Christus’ Werkelijke Tegenwoordigheid. Vroeger was de godslamp altijd een hanglamp met drie kettingen. Dit is nog steeds het meest voorkomende model. Tegenwoordig zijn er echter ook godslampen die met een arm aan de muur bevestigd zijn. Meestal hebben godslampen een rood glas, dit om de lamp duidelijk te onderscheiden van kaarsen en lampen in de kerkruimte.

Goede Vrijdag is de dag waarop het tabernakel leeg behoort te zijn. De deurtjes staan open en de godslamp is gedoofd. Het Heilig Sacrament is immers niet aanwezig.


Wijwater en kwast

Wijwaterbak en de wijwaterkwast

Wijwater of heilig water is water dat door een priester gewijd is. Dit water wordt in de katholieke kerk gebruikt bij verschillende religieuze handelingen.

Het belangrijkste gebruik van wijwater is bij de doop. De dopeling wordt dan met wijwater overgoten. Een ritueel wat hiermee te maken heeft is de besprenkeling met wijwater in de Paasnacht met een wijwaterkwast, dit als herinnering aan en hernieuwing van de eerder ontvangen doop.

Wijwater vindt men ook bij de ingang van Rooms Katholieke kerken. Bij de deur bevindt zich een kom (vaak mooi versierd of in de vorm van een schelp) met het water. Bij binnenkomst doopt een gelovige zijn vingertoppen in het water en maakt het kruisteken.


De bel

Met de bel wordt het begin en het einde van een dienst aangekondigd. Meestal gaat de bel als een voorganger de kerk binnenkomt om met de dienst te beginnen bijv. bij een Eucharistieviering (H. Mis). Bij het verlaten van de kerk door de voorganger wordt ook met de bel een signaal gegeven.

De Eucharistie is het belangrijkste sacrament van de Rooms Katholieke kerk.

Volgens de Rooms Katholieke Kerk werd de Eucharistie door Jezus ingesteld aan de vooravond van zijn kruisiging tijdens het Laatste Avondmaal. Het Evangelie verhaalt hoe Jezus ongezuurd brood nam, dank zegde, het brak en een opdracht deed waaronder Hij zei: “Dit is mijn Lichaam.” Hij deelde het uit aan zijn apostelen, nam een kelk met wijn, zegde dank en zei: “Dit is mijn Bloed.” Ook dit deelde Hij uit aan zijn leerlingen, met de opdracht deze handelingen telkens te herhalen om Hem te gedenken.

Na de verrijzenis van Jezus herhaalden de mensen die zijn leer aanvaardden iedere zondag, zeer vroeg in de morgen, dit ritueel.


Deur sacristie

De deur naar de sacristie

Dit is de deur naar de sacristie. Door deze deur hebben sinds de opening van de kerk veel priesters en andere voorgangers de kerk betreden.


Sacristie

Sacristie

De sacristie is in de kerk de plaats waar zowel het liturgisch vaatwerk (schalen, kannen en kelken die in Godsdienstige plechtigheden worden gebruikt) als de paramenten (kleding van de priester en misdienaars) bewaard worden.


Sacristie

Kijk eens naar de prachtige tafel en stoelen in de sacristie. Men proeft de sfeer van een eeuwenoude traditie.

Op de volgende pagina een diavoorstelling van de rondleiding.