Zom op kerkhof

Afscheid nemen van een overledene

Over afscheid nemen van een dierbare in de parochie Plechelmus Oldenzaal en de Geloofsgemeenschappen

Uitvaartbegeleiding

Afscheid nemen…

Een overlijden komt bijna altijd onverwacht. In korte tijd wordt u geacht van alles te regelen, van de rouwkaarten, tot een afscheid en dat in een periode waarin u ook veel verdriet ervaart. U hoeft hierin echter niet alleen te staan. De parochiegemeenschap heeft vanuit het Evangelie de taak om op een waardige manier, samen met de nabestaanden afscheid te nemen van een parochiaan en hem/haar de laatste eer te bewijzen. Zo kan een uitvaart, ondanks het grote verdriet, een goede herinnering worden en bijdragen aan het rouwproces.

Uitvaarten in de Plechelmusparochie

Het is gebruikelijk dat uitvaarten in onze parochie plaatsvinden in één van onze kerken en verzorgd worden door pastores of geschoolde vrijwilligers. Dit gaat bij toerbeurt: degene die ingeroosterd staat voor een bepaalde week zal in principe ook voorganger zijn bij de uitvaart. Het pastoresteam heeft overigens in bijzondere situaties de mogelijkheid om een pastorale afweging te maken om voor te gaan bij een uitvaart.

Overlijden in Rossum

Wanneer een naaste of familielid van u, waarvoor u de begrafenis mag regelen, is overleden dan kunt u contact opnemen met Marietje Pastel. op deze pagina staat aangegeven wat ze allemaal voor u kan doen. Naast het regelen van de begrafenis besluit u misschien om de overledene te begraven op ons kerkhof. Op de website van de begraafplaats in Rossum is alles te vinden wat u daarvoor moet weten.

Afscheidsvieringen

In de Plechelmusparochie zijn verschillende vormen van afscheidsvieringen mogelijk, afhankelijk van de wensen, mogelijkheden en omstandigheden.

Zo kan er een avondwake gehouden worden, op de vooravond van de uitvaart. Deze gebedsviering wordt altijd voorgegaan door vrijwilligers, die in overleg met de nabestaanden gebeden en Bijbeltekst uitzoeken. Er is veel inbreng van de nabestaanden mogelijk. De avondwake wordt de volgende dag gevolgd door een uitvaartviering.

De uitvaartviering kan de vorm hebben van een eucharistieviering. In de eucharistieviering gedenken we de overledenen tegen de achtergrond van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. In de communie delen wij in de verrijzenis. Een eucharistieviering kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden, maar alleen wanneer een priester beschikbaar is.

Wanneer de voorganger een pastoraal werk/ster is kan de uitvaartviering de vorm hebben van een woord- en communieviering. Deze lijkt veel op de eucharistieviering, alleen vindt er geen consecratie van brood en wijn plaats, maar wordt de communie wel uitgereikt.

Ook kan er een viering van woord en gebed plaatsvinden. Dat is een viering waarin geen communie wordt uitgereikt en waarin de overledene biddend en bezinnend wordt herdacht. Deze kan worden voorgegaan door een vrijwilliger, pastoraal werk/ster of priester.

Ook deze beide uitvaartvieringen kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden.

Hoe ziet een uitvaartviering er in grote lijnen uit?

De viering wordt voorgegaan door een pastor of een vrijwilliger.

De overledene wordt voor het binnendragen en gezegend. De baar wordt voor in de kerk geplaatst. Naast de baar staan kaarsen.

Er is ruimte voor Bijbellezingen, gebeden en liederen, die in overleg met de voorganger worden gekozen. Uiteraard is er voor nabestaanden de gelegenheid om zelf een lezing, gebed of In Memoriam te verzorgen. Afhankelijk van de vorm van de viering wordt wel of geen communie uitgereikt.

Aan het eind van de viering vindt de absoute plaats en wordt een gedachteniskruisje opgehangen.

Begrafenis of crematie

Na de uitvaartviering in de kerk vindt een begrafenis op het kerkhof of een afscheid in het crematorium plaats. Als dit direct na de uitvaartviering is, zal de voorganger meegaan naar crematorium of begraafplaats. Vindt de begrafenis of crematie de volgende dag plaats, dan kan het zijn dat er een andere voorganger beschikbaar is.

Allerzielen

2 november is de dag waarop de kerk alle gestorvenen herdenkt. In een sfeervolle viering worden met name de overledenen van het voorliggende jaar herdacht en genoemd. Wanneer er een kerkelijke uitvaart in welke vorm dan ook geweest is, krijgen de nabestaanden hiervoor een uitnodiging. Is de parochie niet betrokken geweest bij het afscheid van een dierbare, dan ontvangen de nabestaanden geen uitnodiging, hoewel iedereen natuurlijk altijd van harte welkom is.

Condoleren in de kerk

Met name wanneer een uitvaartviering in de avond plaatsvindt, wordt er regelmatig gevraagd om de condoleance in de kerk plaats te laten vinden. Dit behoort tot de mogelijkheden. Uw uitvaartondernemer dient hierover wel te overleggen met de uitvaartcoördinator, aangezien dit gevolgen heeft voor de aanwezigheid van een koster en de beschikbaarheid van de kerk.

Praktische informatie

  • Voor uitvaartvieringen in onze parochie zijn koren beschikbaar om de viering muzikaal mee vorm te geven. U kunt er ook voor kiezen om de muziek van cd’s te laten horen. Als u echter een koor vraagt, kunnen er maximaal twee nummers van een cd gedraaid worden.
  • Al onze kerken beschikken over een standaard-uitvaartboekje dat gebruikt wordt als u geen eigen boekje maakt.
  • De teksten uit dit boekje zijn digitaal beschikbaar, zodat het maken van een eigen boekje minder moeilijk is.
  • De nabestaanden zorgen voor het maken van een gedachtenisprentje.
  • Het lezen van een Bijbeltekst of gedachte, bidden van de voorbede of het uitspreken van een In Memoriam kan door nabestaanden gedaan worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de voorganger.

Coördinatie van uitvaarten

Maakt u gebruik van een uitvaartondernemer dan neemt hij/zij contact op met de uitvaartcoördinator van uw geloofsgemeenschap. De uitvaartcoördinator kijkt of het mogelijk is dat de avondwake en/of uitvaart plaatsvindt op het door u gewenste moment en of er een voorganger beschikbaar is. De uitvaartcoördinator meldt zich bij uw uitvaartondernemer als de afspraken vast liggen en geeft de naam door van de voorganger, die daarna met u contact op neemt om de avondwake en/of uitvaartviering voor te bereiden.

Wilt u meer informatie over de verschillende vormen van afscheid nemen, dan kun u contact opnemen met een van onze pastores.

Gegevens Secretariaat Rossum

  • Adres:            Thijplein 1, 7596 KM Rossum
  • E-mail:           info@geloofsgemeenschap-rossum.nl
  • Telefoon:       0541 – 662557
Logo Plechelmusparochie
Plechelmusparochie
Logo Rossum
Geloofsgemeenschap Rossum