Welkom

Welkom op de website van de Geloofsgemeenschap Rossum

NIEUW: Beste mensen.

Zoals u weet zijn er door het Corona virus geen mogelijkheden meer om vieringen in de kerk bij te wonen. We hebben nu de mogelijkheid om vieringen vanuit de Plechelmuskerk in Rossum rechtstreeks uit te zenden via internet. Daarnaast ie het mogelijk om reeds uitgezonden vieringen nog een keer te bekijken.
Voorlopig tot 1 juni wordt er op iedere woensdagavond en zaterdagavond om 19.00 uur een viering gehouden en uitgezonden.

De live uitzending van iedere viering start iedere keer 5 min. voor aanvang.

De volgende viering is op: 30-5-2020 om 19.00 uur.

 

 


Berne boekjes digitaal beschikbaar

Berne boekjesBerne Media heeft de boekjes met de litugiën voor de vieringen vanaf 1e Paasdag digitaal beschikbaar gesteld in PDF. U kunt deze bestanden vinden op de website plechelmus-parochie.nl

Te vinden onder het kopje ‘Rooster vieringen vanuit de Basiliek via KerkTV’. U kunt de boekjes natuurlijk printen, maar ook kunt u, door een tweede webpagina te openen, de boekjes lezen terwijl u naar de vieringen kijkt. Het pastoresteam wenst u alvast gezegende vieringen met Pasen!

Pastoresteam Plechelmus Parochie


Parochieblad.

Aangezien het nieten van het parochieblad op dit moment heel moeilijk is werken we mee aan het idee van de redactie om het blad digitaal beschikbaar te stellen. Lees verder….


Wat betreft informatie over en de gevolgen van het Corona virus verwijzen wij u naar de volgende website’s:

Voor de Geloofsgemeenschap:

www.plechelmusparochie.nl

Voor Rossum:

Tot 1 januari 2010 is de Parochie van de H. Plechelmus in Rossum nog een zelfstandige parochie geweest. Vanaf genoemde datum zijn de parochies van Deurningen, Oldenzaal, Saasveld, Rossum en Weerselo samengevoegd tot één Plechelmus Parochie.

De nieuwe Parochie H. Plechelmus heeft een eigen website met alle informatie over de parochie zoals: gegevens pastores, tijdstip kerkdiensten, werkgroepen etc.

Het adres van de website is: Plechelmus Parochie Oldenzaal.

Deze site wordt nu gevuld met de geschiedenis van de oude Parochie Rossum en activiteiten die te maken hebben met het gebouw en de Geloofsgemeenschap Rossum.


Laatste wijzigingen:


Onderstaande  foto’s en de foto’s van andere kerken zijn te bekijken op de website: www.kerkfotografie.nl. Veel kijkplezier.

Binnen in de kerk

Foto Diana Nieuwold