Category Archives: Geloofsgemeenschap Rossum

Geloofsgemeenschap Rossum

Zonnebloemviering op 12 september om 10:30 uur in de kerk van Rossum

ZonnebloemDit jaar is er weer een Zonnebloemviering met ziekenzalving in de Plechelmuskerk in Rossum. De viering begint om 10:30 uur. Eerder is niet mogelijk want een aantal bezoekers van de viering moeten nog verzorgt worden.

Tijdens de Eucharistieviering zal de Ziekenzalving plaatsvinden.

Voorganger is Pastor Th. van der Sman.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om koffie te drinken.

De toekomst van de H. Plechelmuskerk Rossum

Wij zijn een groep derdejaars studenten van Studio 8, een ontwerpstudio van de Jan de Bouvrie academie aan het Saxion in Deventer.

De Locatieraad van de Geloofsgemeenschap en de werkgroep “Ons Kerkgebouw Rossum 2030” geven ons de mogelijkheid om een onderzoek te doen in het kader van herbestemming kerkelijk erfgoed.

Een gevolg van terugloop van het aantal kerkbezoeken is dat veel kerken in de toekomst leeg komen te staan. Voor de  H. Plechelmuskerk is dat momenteel nog niet het geval maar in de toekomst is het behoud van alleen maar een religieuze functie hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. De kerk is een beeldbepalend gebouw en tevens een rijksmonument. Er zal daarom goed nagedacht moeten worden over de toekomst van het gebouw waarbij de culturele en architectonische waarde behouden blijven.

We houden ons in een  periode van 20 weken bezig met de vraag ‘Hoe creëren we een multifunctioneel ontwerp met een verdienmodel dat aansluit op de behoeften van de bewoners van Rossum?’.

Allereerst hebben we een enquête opgesteld waarmee we willen onderzoeken wat het draagvlak is voor het behoud van het kerkgebouw, we willen graag weten wat het gebouw voor de inwoners betekent en zijn benieuwd naar hoe men de toekomst van het gebouw ziet.

Corona maakt het verspreiden van de enquête niet eenvoudig. Toevoegen aan het Parochieblad is niet mogelijk omdat het blad slechts digitaal verschijnt.

We hebben er voor gekozen de verenigingen te vragen om de enquête via Facebook aan hun leden voor te leggen. Ook is de enquête digitaal op de site van zowel de geloofsgemeenschap als die van Kulturhus De CoCeR te beantwoorden.

De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het ontwerp. We zijn vier weken geleden met de opdracht begonnen en we werken met veel plezier aan deze interessante opdracht.

De enquête is digitaal beschikbaar op deze site.

Nieuwe website Geloofsgemeenschap Rossum

Nieuwe website Geloofsgemeenschap Rossum

GeloofsgemeenschapWe zijn bezig om de website van de Geloofsgemeenschap Rossum aan te passen en te verbeteren.

Het is de bedoeling om de site te gebruiken voor het laatste kerkelijke nieuws en wat er in de gemeenschap leeft. Ook maken we een historisch archief waar o.a. de geschiedenis van de voormalige parochie een plaats krijgt. Hier is ook plaats voor oude gebruiken.

Om de toeristen een indruk te geven wat er op kerkelijk gebied in Rossum gebeurt is er een digitale rondleiding door de kerk. Ook is er een overzicht van alle landkruizen en kapellen in Rossum en de buurtschappen Lemselo en Volthe.

Wij wensen u veel kijkplezier en vergeet niet de kerk eens van binnen te bekijken.

De Geloofsgemeenschap Rossum.