Category Archives: Geloofsgemeenschap Rossum

Geloofsgemeenschap Rossum

Kerk Rossum

Parochieavond goed bezocht

Op dinsdag 25 oktober 2022 gebben we in Rossum een Parochieavond gehouden. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te nemen van de activiteiten in onze locatie de uitslag van de enquête over de toekomst van onze kerk.

Alle aanwezigen waar positief verrast door al het werk wat door de locatieraad, pastoraatsgroep en de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van ons kerkgebouw.

De locatie Rossum is nu nog gezond en met de kennis van nu kan dat nog heel lang zo blijven.

In de nabije toekomst zal verder worden nagedacht over de invulling van het gebruik van ons kerkgebouw.

Locatieraad – Pastoraatsgroep – Werkgroep Kerk2030

 

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Kerk Rossum

Foto: Carlo ter Ellen

Hebt u allemaal een vragenlijst ontvangen?

Wanneer dat niet het geval is, dan kan er alsnog een gehaald worden. Achter in de kerk en ook in het kulturhus liggen extra exemplaren.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld?

Dan kan deze ingeleverd worden in de bus die achter in de kerk staat of in de bus in de hal van het kulturhus.

Heeft u de ontvangen vragenlijst nog niet ingevuld?

Doe het dan a.u.b. deze week nog.

De meningen van alle jongeren en ouderen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de veranderingen in toekomst.

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden via de website:

www.geloofsgemeenschap-rossum.nl

Oogstdankdag 2021

Oogstdankdag 2022

Zondag 25 september 2022 is het de jaarlijkse Oogstdankdag in Rossum. De viering in de kerk is heel mooi met als voorganger pastor I. Wilbers, bijgestaan door koor Tu Imde en de muziekvereniging St Henricus.

Mede door de inzet van veel vrijwilligers is het een mooie morgen geworden met na afloop koffie met krentenwegge op het kerkplein.

Hieronder een paar foto’s:

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022 – Foto’s: Ben Deterink

De achterkant van verhalen

Achterkant verhalenOver de verschillende manieren van uitleg van Bijbel en Koran met een toepassing op het gebruik van dodelijk (oorlogs)geweld.

Hoe gaan we met moeilijke teksten zoals over dodelijk geweld, over de vrouw in de Bijbel en in de Koran om? In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Veel mensen worstelen met deze teksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen. Oud-krijgsmachtsaalmoezenier Gert de Wolf wil dit complexe maar boeiende thema in drie bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘De achterkant van verhalen’ met u onder de loep nemen.

De drie bijeenkomsten zijn op  17 juni 2022, op 24 juni 2022 en op 1 juli 2022 in het Emmaushuis, Willem Dingeldeinstraat 37 te Oldenzaal.

Tijd: Van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte maximaal 15 deelnemers.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, wel zouden we op prijs stellen dat u voor de eerste bijeenkomst de uitgave ‘De Achterkant van verhalen’ aanschaft en de eerste vier hoofdstukken ter voorbereiding leest.  En de koffie kost 1 euro per kopje (Dit is inclusief alle overige kosten).

Volgens Dries De Crom Lecturer at Tilburg University laat ‘De Achterkant van verhalen’ zien wat voor een ruime kennis men nodig heeft om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, …  Lees daarom dat boek: https://www.stichtingechelon.nl/boeken/boek-de-achterkant-van-verhalen/

U kunt  zich opgeven tot en met 29 april via de mail: gdewolf3@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen met