Category Archives: Geloofsgemeenschap Rossum

Geloofsgemeenschap Rossum

Vastenavond

Op 16 maart is er de jaarlijkse vastenavond. Dikt jaar komt Frater Wennekers vertellen wat zijn Stichting heeft gedaan met een deel van opbrengst van de Midvastenloop in de afgelopen jaren.

De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Opgave bij Marjan Grondman 06-15327562 of Anne-Marie Westerhof 06-20754968

 

Tu Imbe

Tu-Imbe zingt: Van Passie naar Pasen

Op zaterdagavond 1 april 2023 verzorgt Themakoor

Tu-Imbe uit Rossum een moderne muzikale vertelling van het Passieverhaal. Het verhaal wordt muzikaal omlijst door mooie, passende liederen.

De uitvoering van Van Passie tot Pasen vindt plaats in de

 1. Plechelmuskerk van Rossum.
 • Wanneer:    Zaterdag 1 april 2023
 • Waar:          H. Plechelmuskerk, Rossum
 • Aanvang:      19.00 uur (duur ca. 1 uur)
 • Entree:       Vrije gift na afloop van de uitvoering

Tu-Imbe hoopt van harte u te begroeten bij deze speciale muzikale vertelling, geschikt voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom.

Graag tot ziens op 1 april (geen grap)!

Themakoor Tu-Imbe

Geloofsgemeenschap Rossum

Aankondiging over het Vastenproject

MTC (Missionair Trainings Centrum) in Guatemala wordt geleid door een departementaal bestuur met een afgevaardigde van elk van de gemeentelijke verenigingen.

Vastenactie 2023Ze worden daarbij ondersteund door een team van 18 betaalde medewerkers met verschillende capaciteiten. Het doel is om via de organisatie van landarbeiders en hun families mensenrechten te verdedigen en levensomstandigheden te verbeteren door het bevorderen van een sociale en solidaire economie. 

De parochies van de heilige Pancratius, de heilige Plechelmus en Lumen Christi hebben de handen ineengeslagen en willen met ondersteuning van Vastenactie geld inzamelen om MTC de mogelijkheid te bieden; de bouw van een school en trainingen van vrouwenraden te financieren. Uw financiële ondersteuning tijdens de Vastenperiode is daarom zeer gewenst zeer gewenst. Er volgt nog verdere informatie.

De MTC wil via de Vastenactie de onderstaande projecten financieren. 

 1. Bouw school in Nueva Primavera

De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in een eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt en er werkt één leraar voor zes verschillende groepen.

 1. Trainingen vrouwenraden

Trainingen voor vrouwenraden van de regio´s Boca-Costa, Altiplano en Valle. Vrouwen zullen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder geweld. Er zal met schooldirectie, leraren en/of ouderenraden worden gepraat over wat nodig is voor beter onderwijs, hoe kinderen die te maken hebben met geweld te herkennen en te helpen, en hoe kinderen met slechte leerprestaties beter te begeleiden. Eventueel zal samenwerking worden gezocht met het “pastoraat voor jonge kinderen”.

Namens de MOV van de Plechelmusparochie – pastor Theo van der Sman.

Vastenactie 2023

Logo ParochueTijdens een vergadering van MOV heeft Inge Kuiphuis verteld over het Vastenproject 2023 in het kader van haar project in Guatemala.

Met Inge is afgesproken dat zij in de liturgische bijeenkomsten in de Plechelmusparochie haar project zal kunnen toelichten.

Het volgende werd, in overleg met het pastorale team en met Inge, afgesproken:

 • zaterdag 18 februari om 19.00 uur te Saasveld
 • zondag 26 februari om 10.00 uur in de basiliek van Oldenzaal
 • zondag 5 maart om 9.30 uur te Rossum
 • zondag 26 maart om 9.30 uur te Deurningen

Weerselo ontbreekt nog in het lijstje, in overleg met Inge en het pastorale team zal bekeken worden wat mogelijk is.

Temeer omdat dezelfde vraag in zowel de Pancratiusparochie en Lumen Christie speelt, is het pastorale team heel blij met dit aanbod.

Ontmoetingsdag Plechelmusparochie

Voor wie:

Ontmoetingsdag voor zelfstandige thuiswonende ouderen, zieken, eenzamen, mensen met een beperking uit heel onze parochie.

 • Dagprogramma:
 • Koffie/thee met iets lekkers
 • Eucharistieviering
 • Drankje
 • Lunch (soep met broodje)
 • Interessante spreker
 • Koffie/thee
 • Marialof (met mogelijkheid om ziekenzalving of ziekenzegen te ontvangen)

Voor informatie en aanmelden:

Secretariaat van de Geloofsgemeenschap

Ontmoetingsavond in de vastentijd

Op donderdagavond 16 maart is er een avond waar Frater Wenneger ons meeneemt naar zijn project in Kenia.

Vele jaren is een deel van de opbrengst van de midvastenloop gebruikt voor het project voor de straatkinderen in Kenia van frater Wenneger.

Binnenkort hier meer over in het parochieblad en op de Dorp Rossum app.

Parochianen en de vele vrijwilligers die helpen bij de midvastenloop zijn van harte welkom.

Heeft u interesse? Meld u aan.

Namens de werkgroep Vastenavond:

 • Anne-Marie Westerhof – tel. 06 20754968 – mailadres: amwesterhof59@gmail.com
 • Marian Grondman – tel. 0541 625681 – mailadres: marian@grondman.org

Cursus Icoon schilderen

Op 1 maart 2023 start er weer een cursus Icoonschilderen. Deze keer vindt de cursus plaats in het parochiecentrum van de Remigiuskerk in Weerselo. Docent Jos Bentert zal de cursus geven. Er is de mogelijkheid om òf in de middag van 13.30 – 16.00 uur òf in de avond van 19.00 – 21.30 uur te komen.

De kosten zijn 185 euro, inclusief verf, pigmenten, bladgoud. Een set penselen kost 20 euro. De plank waar de icoon op gemaakt wordt kost tussen de 30 en 60 euro, afhankelijk van de grootte.

Wil jij een keer je eigen icoon schilderen of schrijven zoals het officieel heet, meld je dan uiterlijk 19 februari aan bij pastor Maroesjka Sleeger. pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of telefonisch 06 2337 3647. Zij kan ook meer informatie geven. Teken- of schilderervaring is niet nodig!

Nieuwe website over Christelijke Hoogfeesten

Logo Vier Nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Logo Vier Nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


Noot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Kerk Rossum

Parochieavond goed bezocht

Op dinsdag 25 oktober 2022 gebben we in Rossum een Parochieavond gehouden. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te nemen van de activiteiten in onze locatie de uitslag van de enquête over de toekomst van onze kerk.

Alle aanwezigen waar positief verrast door al het werk wat door de locatieraad, pastoraatsgroep en de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van ons kerkgebouw.

De locatie Rossum is nu nog gezond en met de kennis van nu kan dat nog heel lang zo blijven.

In de nabije toekomst zal verder worden nagedacht over de invulling van het gebruik van ons kerkgebouw.

Locatieraad – Pastoraatsgroep – Werkgroep Kerk2030