Hergebruik Kerkgebouw

Benieuwd hoe het ‘Hart van Rossum’ er in de toekomst uit kan gaan zien?

Kom dan op dinsdag 9 april om 19.30 uur naar de bijeenkomst van de Klankbordgroep in de CoCeR. Nadat er in 2022 een enquête gehouden is onder alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe, is er toen ook een klankbord groep gevormd.

Een klankbordgroep is een groep mensen die regelmatig geïnformeerd wil worden over de ontwikkelingen en die de gelegenheid gebruiken om hun mening en eigen ideeën over het plan inbrengen. Deze inbreng is voor de werkgroep ‘Hergebruik Kerkgebouw” en Hart van Rossum heel belangrijk om een koers te bepalen die gedragen wordt door de hele dorpsgemeenschap.

Daarom nodigen wij alle leden van de Klankbordgroep en allen die belangstelling hebben voor de toekomst van het “Hart van Rossum, uit op de bijeenkomst van 9 april a.s.

Het is belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp.

Werkgroep hergebruik Kerkgebouw Hart van Rossum