Archief auteur: onderhoud

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Kerk Rossum

Foto: Carlo ter Ellen

Hebt u allemaal een vragenlijst ontvangen?

Wanneer dat niet het geval is, dan kan er alsnog een gehaald worden. Achter in de kerk en ook in het kulturhus liggen extra exemplaren.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld?

Dan kan deze ingeleverd worden in de bus die achter in de kerk staat of in de bus in de hal van het kulturhus.

Heeft u de ontvangen vragenlijst nog niet ingevuld?

Doe het dan a.u.b. deze week nog.

De meningen van alle jongeren en ouderen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de veranderingen in toekomst.

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden via de website:

www.geloofsgemeenschap-rossum.nl

Oogstdankdag 2021

Oogstdankdag 2022

Zondag 25 september 2022 is het de jaarlijkse Oogstdankdag in Rossum. De viering in de kerk is heel mooi met als voorganger pastor I. Wilbers, bijgestaan door koor Tu Imde en de muziekvereniging St Henricus.

Mede door de inzet van veel vrijwilligers is het een mooie morgen geworden met na afloop koffie met krentenwegge op het kerkplein.

Hieronder een paar foto’s:

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022 – Foto’s: Ben Deterink

Bericht geloofsgemeenschap

Vieringen in september 2022

Vieringen in de Plechelmuskerk Rossum:

04-09-2022 – 09:30 uur Woord- en communieviering m.m.v. vrijwilliger

11-09-2022 – 09:30 uur Eucharistieviering + ziekenzalving m.m.v. Pastor B. Reerink

14-09-2022 – 19:00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pastor Th. van der Sman

17-09-2022 – Doopviering m.m.v. Pastor Th. van der Sam

17-09-2022 – Woord- en communieviering m.m.v. vrijwilliger

25-09-2022 – Oogstdankdag m.m.v. Pastor I. Wilbers


 

Moving On gaat van start!

MovingOn logoNa een periode van voorbereiding (en uitstel… en uitstel vanwege Corona) gaat onze jongerengroep Moving On van start!

We beginnen met een klein groepje op vrijdag de 13e mei… Ongeluksdag of geluksdag? We hebben er in ieder geval heel veel zin in. Mocht jij iemand zijn of iemand kennen die mee wil doen (een jongere, of een vrijwilliger), meld je dan via moving-on@plechelmusparochie.nl

Weet dat je welkom bent!

  • Moving On
  • Vrijdag 13 mei van 19.30 – 21.30 uur
  • Kulturhus de CoCeR, Rossum

De achterkant van verhalen

Achterkant verhalenOver de verschillende manieren van uitleg van Bijbel en Koran met een toepassing op het gebruik van dodelijk (oorlogs)geweld.

Hoe gaan we met moeilijke teksten zoals over dodelijk geweld, over de vrouw in de Bijbel en in de Koran om? In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Veel mensen worstelen met deze teksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen. Oud-krijgsmachtsaalmoezenier Gert de Wolf wil dit complexe maar boeiende thema in drie bijeenkomsten aan de hand van het boek ‘De achterkant van verhalen’ met u onder de loep nemen.

De drie bijeenkomsten zijn op  17 juni 2022, op 24 juni 2022 en op 1 juli 2022 in het Emmaushuis, Willem Dingeldeinstraat 37 te Oldenzaal.

Tijd: Van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Groepsgrootte maximaal 15 deelnemers.

Er zijn  geen kosten aan verbonden, wel zouden we op prijs stellen dat u voor de eerste bijeenkomst de uitgave ‘De Achterkant van verhalen’ aanschaft en de eerste vier hoofdstukken ter voorbereiding leest.  En de koffie kost 1 euro per kopje (Dit is inclusief alle overige kosten).

Volgens Dries De Crom Lecturer at Tilburg University laat ‘De Achterkant van verhalen’ zien wat voor een ruime kennis men nodig heeft om op een genuanceerde manier over maatschappelijk erg belangrijke kwesties te spreken: de verschillende religieuze tradities, de heilige boeken die daarbij horen, de geschiedenis ervan, sociologische achtergronden, hermeneutische vraagstukken, …  Lees daarom dat boek: https://www.stichtingechelon.nl/boeken/boek-de-achterkant-van-verhalen/

U kunt  zich opgeven tot en met 29 april via de mail: gdewolf3@gmail.com

Voor meer informatie kunt u bellen met

De Goede week

Goede week

Met Palmzondag begint de Goede Week, ook wel de Stille Week of de Heilige Week genoemd.

De benaming ‘’goede’’ week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.

Palmzondag.

Palmzondag combineert 2 herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus in Jeruzalem en die van zijn lijden en sterven. Die zondag worden aan het begin van de plechtigheden de nieuwe palmen gezegend ter herinnering aan Jezus’  intocht in Jeruzalem. Palmzondag wordt ook wel ‘’passie’’ zondag genoemd want we lezen dan ook het lijdensverhaal.

Witte Donderdag.

‘’Witte’’ donderdag verwijst naar de liturgische kleur van deze dag.

’s Avonds komt de parochie samen en viert ter nagedachtenis van het Laatste Avondmaal de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Ook wordt dan de diaconale opdracht van de eucharistie bijzonder onderstreept: We zijn als christenen geroepen om te breken en te delen.

Goede Vrijdag.

Dat is de sterfdag van Jezus, die dag wordt de eucharistie niet gevierd. De parochie komt ’s middags om 15.00 uur samen voor een woorddienst met kruisverering of voor een kruisweg. ’s Avonds komt de parochie samen voor het luisteren naar het lijdensverhaal, de kruisverering en het ontvangen van de H. Communie. ‘’Goede’’ vrijdag verwijst ook al naar de beginnende vreugde om wat Jezus heeft volbracht.

Paaszaterdag.

De kerken en het altaar blijven leeg. Hij wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het is de grote rustdag tussen dood en opstanding.

Pasen.

Pasen is het christelijke feest bij uitstek. We vieren de verrijzenis, de opstanding uit de doden van Jezus. In de Paaswake zegenen we het vuur en houden we de grote intocht met het Licht van de Paaskaars. Daarbij zingen we “”Licht van Christus’’ en de Paasjubelzang die de verrijzenis bezingt. We luisteren naar de grootste heilsverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en we zegenen het water waarmee de gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan hun doop. Daarna wordt de eucharistie op bijzonder plechtige wijze gevierd.

Pastor B Reerink.

Geschiedenis voormalige parochie

Sacristie

De parochie Rossum

Historie kerk RossumInmiddels hebben we een groot deel van de geschiedenis “Parochie H. Plechelmus Rossum” geplaatst op de website. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen in Rossum maar ook in Twente.

Ook is er een beschrijving van alle Pastoors die de Rossumse bevolking hebben begeleid in het Rooms Katholieke geloof. Tijdens het lezen van de geschiedenis komt u er achter dat et in de vroegere jaren niet allemaal vanzelf ging.

Een stuk wat niet mag ontbreken op deze site.

Geven met de GivT app

GeloofsgemeenschapDe GivT app is in gebruik genomen. We hebben een aantal giften ontvangen voor de collecte maar ook een aantal giften voor het opsteken van een kaars.

Dank voor uw gave.

De reactie van een gebruiker: “Het is even wennen maar de installatie op de telefoon ging makkelijk en de eerste gift voor de collecte is geslaagd. Handig dat het thuis of onderweg kan. En je hoeft geen klein geld meer in voorraad te hebben want het kan ook bij een collectebus.

Wilt u het ook proberen? Ga naar de pagina met alle gegevens die u nodig hebt.