Archief auteur: onderhoud

Vieringen in Rossum gedurende de maand februari 2023

Viering in onze Geloofsgemeenschap gedurende de maand februari 2023:

 • 05-02-2023: 9:30 uur Eucharistieviering + Blasiuszegen m.m.v. het Herenkoor, Pastor Th. van der Sman pr. en lector Agnes Groote Punt
 • 11-02-2023: 17:00 uur Doopviering m.m.v., Kinderkoor en Pastor M. Sleegers pw.
 • 12-02-2023: 9:30 uur Eucharistieviering m.m.v. koor Tu Imbe, Pastor Th. van der Sman pr.  en leden van C.V. ‘n Lesten Stuuver
 • 19-02-2023: 9:30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor, Maria Wenzel vr en José Jacobs vr
 • 22-02-2023: 19:00 uur Eucharistieviering Aswoensdag en Askruisje m.m.v. koor Tu Imbe en Pastor N. Hofstede pater
 • 26-02-2023: 9:30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. solist, Pastor I. Wilbers pw. en Maria Oude Maatman vr.

Nieuwjaarsreceptie Parochie H. Plechelmus

Nog even ter herinnering:

Zondag 8 januari is aansluitend aan de Eucharistieviering, op9:30- uur, in Weerselo de Nieuwjaarsreceptie in de H. Remigiuskerk in Weerselo.

Iedereen is van harte welkom,

Bestuur en Pastores Team Parochie H. Plechelmus

Bron afbeelding: Carlo ter Ellen
Bericht geloofsgemeenschap

Vieringen in de Plechelmuskerk Rossum

Logo Rossum

Vieringen in de Plechelmuskerk Rossum:

 • Vr 30-12-2022 – 19:00 uur Oudejaarsviering m.m.v. Ans Heerink en José Jacobs, vrijwilligers
 • Zo 01-01-2023 – 9:30 uur Eucharistieviering in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal m.m.v. het Pastoresteam
 • Za 07-01-2023 – 19:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor, Maria Wenzel en Marianne Leus, vrijwilligers
 • Zo 08-01-2023 – 9:30 uur Eucharistieviering in Weerselo m.m.v. het Pastoresteam met na afloop de Nieuwjaarsreceptie in Weerselo.
 • Za 14-01-2023 – 19:00 uur Woord- en Communieviering met vrijwilliger.
 • Za 21-01-2023 – 19:00 uur Woord en Communieviering m.m.v. Pastor M. Sleegers pw.
 • Zo 29-01-2023 – 9:30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. vrijwilliger.

Dit zijn de vieringen in Rossum gedurende de maand januari 2023. U bent natuurlijk altijd welkom in een van de andere kerken in de dorpen en Oldenzaal.

Brief aan Mgr. Eijk

Logo Rossum

Rossum, 13 december 2022

Zijne Excellentie Mgr. Eijk

 

Van harte wensen wij u een goede Adventstijd en een Zalig Kerstfeest.

Dat het Kerstkind licht en vrede mag brengen in onze wereld.

Voor het nieuwe jaar dat snel na het Kerstfeest alweer volgt, wensen wij u persoonlijk gezondheid en geluk en dat alles in harmonie mag verlopen met de leden van de R.K. Kerk waarvan de leiding, in ons bisdom, aan u is toevertrouwd.

Dit wensen wij u en elkaar van harte toe.

Bij deze goede wensen hadden wij het graag willen laten.

Maar helaas….

Het doet ons allen pijn dat de gewenste harmonie tussen kerkleiding en kerkleden niet altijd gevoeld wordt.

Er is grote bezorgdheid over de toekomst van de in 2010 gefuseerde voormalige parochies en huidige geloofsgemeenschappen.

Zij vormen samen de grotere Parochies, in ons geval is dat de Parochie van de H. Plechelmus te Oldenzaal, met 5 geloofsgemeenschappen in de stad Oldenzaal en 4 geloofsgemeenschappen in de kerkdorpen.

Er zijn zorgen om de toekomst van het Kerkgebouw, een rijksmonument, over de herbestemming, de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan.

Het totale behoud van al het kerkelijk erfgoed zowel materieel als immaterieel baart ons zorgen. Zorgen zijn er ook om op een eigentijdse manier invulling te geven aan het Pastoraat, om zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden te betrekken bij de Kerk in het dorp.

Veel van deze zorgen worden op de schouders van vrijwilligers neergelegd, zowel bij de bestuurders van het parochiebestuur en locatieraden en pastoraatsgroepen als ook bij enthousiaste vrijwilligers die vieringen helpen voorbereiden en realiseren en ook de trouwe gelovigen voelen de zorg om de toekomst.

Wat we daarvoor nodig hebben is een inspirerende Kerkleiding die aanspoort tot creativiteit en ruimte geeft om vorm te geven aan vieringen en activiteiten voor alle doelgroepen binnen  de Geloofsgemeenschap.

De ruimte en creativiteit, waaraan vooral jongeren grote behoefte hebben, missen wij.

Met uw laatste brief over het beleid ten aanzien Woord- en Communiediensten ontneemt en verschraalt u de mogelijkheden voor elke geloofsgemeenschap om op een waardige wijze in het weekend de dag des Heren te vieren met de eigen geloofsgemeenschap.

In elke Woord- en Communiedienst wordt in de Communie de verbinding gelegd met de H. Eucharistie als sacrament waaraan u ook veel waarde hecht.

Wij vragen om uw begrip voor onze grote zorgen aan de basis en willen graag in open dialoog met u, om het negatieve imago van het instituut Kerk om te buigen.

Het kerkelijk recht en het daaraan gekoppelde beleid heeft een destructieve uitwerking op de geloofsbeleving van veel parochianen en haken daardoor dan veelvuldig af.

Om al deze redenen kunnen wij, vanuit onze wanhoop en met pijn in ons hart, niet anders dan u deze petities aan te bieden.

De vrijwilligers en gelovigen uit de Geloofsgemeenschap van de H. Plechelmus te Rossum 

 

 

Nieuwe website over Christelijke Hoogfeesten

Logo Vier Nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Logo Vier Nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


Noot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Kerk Rossum

Parochieavond goed bezocht

Op dinsdag 25 oktober 2022 gebben we in Rossum een Parochieavond gehouden. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te nemen van de activiteiten in onze locatie de uitslag van de enquête over de toekomst van onze kerk.

Alle aanwezigen waar positief verrast door al het werk wat door de locatieraad, pastoraatsgroep en de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van ons kerkgebouw.

De locatie Rossum is nu nog gezond en met de kennis van nu kan dat nog heel lang zo blijven.

In de nabije toekomst zal verder worden nagedacht over de invulling van het gebruik van ons kerkgebouw.

Locatieraad – Pastoraatsgroep – Werkgroep Kerk2030

 

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Kerk Rossum

Foto: Carlo ter Ellen

Hebt u allemaal een vragenlijst ontvangen?

Wanneer dat niet het geval is, dan kan er alsnog een gehaald worden. Achter in de kerk en ook in het kulturhus liggen extra exemplaren.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld?

Dan kan deze ingeleverd worden in de bus die achter in de kerk staat of in de bus in de hal van het kulturhus.

Heeft u de ontvangen vragenlijst nog niet ingevuld?

Doe het dan a.u.b. deze week nog.

De meningen van alle jongeren en ouderen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de veranderingen in toekomst.

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden via de website:

www.geloofsgemeenschap-rossum.nl