Ontwikkelingen hergebruik kerkgebouw Rossum

Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen in het hart van ons dorp en heb je goede ideeën voor de toekomst van Rossum, Lemselo en Volthe?

Reserveer dan dinsdag de 9e april in je agenda en kom dan naar de CoCer voor een brainstorm avond over de toekomst en de bestemming van het Hart van Rossum.

Met het houden van de enquête in oktober 2022 is hiertoe een eerste aanzet gegeven. De uitslag hiervan heeft de werkgroep veel informatie gegeven en ook is er een klankbordgroep uit voort gekomen, die ook verschillende goede ideeën heeft aan gedragen. Daarmee is de werkgroep aan de slag gegaan.

In de jaren die nu voor ons liggen op weg naar 2030 is er reden en ruimte voor verandering van bestemming van het kerkgebouw en de ruimte erom heen.

Omdat we door deze ontwikkelingen ons dorp mooier en functioneler kunnen maken voor ons allemaal, willen we ook graag met zoveel mogelijk mensen hierover van gedachte wisselen voordat we verder gaan.

De huidige situatie is het vertrekpunt en verder gaat het over hoe het er in de toekomst uit kan gaan zien. Er liggen n.l. kansen die interessant kunnen zijn voor zowel jongeren als ouderen.

Op de tweede klankbordbijeenkomst, die gehouden wordt op 9 april a.s. kan de werkgroep algemene informatie hierover geven en willen we graag over en weer ideeën uitwisselen.

Voor een goed doordacht plan voor het hart van Rossum hebben we elkaar nodig dus kom vooral op 9 april.

Werkgroep hergebruik kerkgebouw e.o.