Ontmoetingsavond in de vastentijd

Op donderdagavond 16 maart is er een avond waar Frater Wenneger ons meeneemt naar zijn project in Kenia.

Vele jaren is een deel van de opbrengst van de midvastenloop gebruikt voor het project voor de straatkinderen in Kenia van frater Wenneger.

Binnenkort hier meer over in het parochieblad en op de Dorp Rossum app.

Parochianen en de vele vrijwilligers die helpen bij de midvastenloop zijn van harte welkom.

Heeft u interesse? Meld u aan.

Namens de werkgroep Vastenavond:

  • Anne-Marie Westerhof – tel. 06 20754968 – mailadres: amwesterhof59@gmail.com
  • Marian Grondman – tel. 0541 625681 – mailadres: marian@grondman.org

Cursus Icoon schilderen

Op 1 maart 2023 start er weer een cursus Icoonschilderen. Deze keer vindt de cursus plaats in het parochiecentrum van de Remigiuskerk in Weerselo. Docent Jos Bentert zal de cursus geven. Er is de mogelijkheid om òf in de middag van 13.30 – 16.00 uur òf in de avond van 19.00 – 21.30 uur te komen.

De kosten zijn 185 euro, inclusief verf, pigmenten, bladgoud. Een set penselen kost 20 euro. De plank waar de icoon op gemaakt wordt kost tussen de 30 en 60 euro, afhankelijk van de grootte.

Wil jij een keer je eigen icoon schilderen of schrijven zoals het officieel heet, meld je dan uiterlijk 19 februari aan bij pastor Maroesjka Sleeger. pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl of telefonisch 06 2337 3647. Zij kan ook meer informatie geven. Teken- of schilderervaring is niet nodig!

Bijbellezen in de 40 dagen Vastentijd

Schriftinstuif

Bijbellezen in de 40 dagen Vastentijd

Wanneer: dinsdagavond 21 en 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 april

Hoe laat: De avonden beginnen om 19.00 uur

Waar: Kerkstraat 1 Oldenzaal (tegenover de Rabobank)

Deelname is gratis. Opgave is niet nodig!

Nieuwe website over Christelijke Hoogfeesten

Logo Vier Nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Logo Vier Nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


Noot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Kerk Rossum

Parochieavond goed bezocht

Op dinsdag 25 oktober 2022 gebben we in Rossum een Parochieavond gehouden. Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om kennis te nemen van de activiteiten in onze locatie de uitslag van de enquête over de toekomst van onze kerk.

Alle aanwezigen waar positief verrast door al het werk wat door de locatieraad, pastoraatsgroep en de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van ons kerkgebouw.

De locatie Rossum is nu nog gezond en met de kennis van nu kan dat nog heel lang zo blijven.

In de nabije toekomst zal verder worden nagedacht over de invulling van het gebruik van ons kerkgebouw.

Locatieraad – Pastoraatsgroep – Werkgroep Kerk2030

 

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Kerk Rossum

Foto: Carlo ter Ellen

Hebt u allemaal een vragenlijst ontvangen?

Wanneer dat niet het geval is, dan kan er alsnog een gehaald worden. Achter in de kerk en ook in het kulturhus liggen extra exemplaren.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld?

Dan kan deze ingeleverd worden in de bus die achter in de kerk staat of in de bus in de hal van het kulturhus.

Heeft u de ontvangen vragenlijst nog niet ingevuld?

Doe het dan a.u.b. deze week nog.

De meningen van alle jongeren en ouderen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de veranderingen in toekomst.

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden via de website:

www.geloofsgemeenschap-rossum.nl

Geschiedenis voormalige parochie

Sacristie

De parochie Rossum

Historie kerk RossumInmiddels hebben we een groot deel van de geschiedenis “Parochie H. Plechelmus Rossum” geplaatst op de website. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen in Rossum maar ook in Twente.

Ook is er een beschrijving van alle Pastoors die de Rossumse bevolking hebben begeleid in het Rooms Katholieke geloof. Tijdens het lezen van de geschiedenis komt u er achter dat et in de vroegere jaren niet allemaal vanzelf ging.

Een stuk wat niet mag ontbreken op deze site.