Tarieven overige diensten geloofsgemeenschap Rossum

Onderstaand de tarieven voor o.a. dopen, huwelijk, jubileum:

DienstenBedrag
Vieringen
Doopviering€ 50,00
Jubileumviering€ 250,00
Jubileumviering tijdens normale viering€ 50,00
Verenigingsjubileum€ 0,00
Huwelijksviering€ 350,00
(Voor de koren een vrije gift, Tu Imbe stelt tarief zelf vast)