Twentse viering in Saasveld

Zaterdagavond 8 juni a.s. vindt er om 19.30 uur in Saasveld een dialectviering in de prachtige tuin achter R.K. Plechelmuskerk plaats. Bij slecht weer zal de viering in de kerk zijn.

De voorgangers zijn: Annette Kemerink op Schiphorst en Gerda de Lenne.

Een viering in de eigen moodersproake. Alles wat gezegd en gebeden kan worden, gebeurt in de streektaal. Het evangelie komt uit ‘de Biebel in de Twentse sproake’, de Bijbelvertaling van Anne van der Meiden. Voor een groot deel van de Saasveldse geloofsgemeenschap is het Twents de voertaal, de taal die dicht bij de mensen staat. Het dialect geeft een gevoel van verbondenheid. Een speciaal element in de viering is ‘de preek van een leek’, deze zal verzorgd worden door de dorpsondersteuner Jolanda Lammertink.

Heel bijzonder in deze viering is de muziek. Het heren- en dameskoor St.-Caecilia zal een gedeelte van de prachtige Deutsche Messe van Franz Schubert uitvoeren onder leiding van Dorothea van Linschoten en organist Jozef Kolmschot. De liederen zullen in het Twents worden gezongen.

Eenieder is van harte uitgenodigd om de Twentse viering bij te wonen. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de tuin onder het genot van een kop koffie of thee met Twentse krentenwegge. Voor de kinderen is er ranja.

Twentse viering Saasveld