bericht dodenherdenking

Dodenherdenking 2023 ‘Leven met oorlog’

Dodenherdenking 2023 met het jaarthema ‘Leven met oorlog’

Evenals voorgaande jaren op 4 mei, staan we ook dit jaar op donderdag 4 mei om 19.00 uur weer een moment stil om, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Rossum te herdenken.

Om 19.00 uur komen wij samen in de kerk voor een toelichting op het jaarthema en een beeldpresentatie door Bert Wolbert over de oorlogsslachtoffers die in Rossum zijn begraven.

De leerlingen van groep 6 van de basisschool en een groep jongeren van de Scouting gaan daarna voorop naar het kerkhof, om daar bloemen te brengen bij de graven van de oorlogsslachtoffers en bij het monument op het Kerkplein.

Er worden teksten uitgesproken en gedichten gelezen, om stil te staan bij het verleden en om één minuut stil te zijn uit respect voor hen die vielen voor onze vrijheid.

Opdat wij allen, die in vrede en vrijheid kunnen spreken en leven ons bewust zijn van die vrijheid en ons hiervoor blijvend inzetten.

De situatie in Europa is helaas aanleiding om ook dit jaar weer extra aandacht te besteden aan het jaarthema en de jaarlijkse Dodenherdenking. Muziekvereniging Sint Henricus zorgt voor een passende muzikale omlijsting.

We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het Oranje comité Rossum en werkgroep Dodenherdenking.

Dodenherdenking