Category Archives: Pastoresteam

Pastoresteam Plechelmusparochie

HET ZOU VERBODEN MOETEN WORDEN

Mgr Harrie Smeets, de ernstig zieke bisschop van Roermond, schrijft in het boekje  ‘’Van As naar Opstanding’’ : ‘’ Over Pasen preken is eigenlijk onmogelijk’’. ‘’Het zou verboden moeten worden’’.

Preken over Pasen is gewoonweg onmogelijk, want hoe kun je iets zeggen over dingen die ons bevattingsvermogen mijlenver te boven gaan.

De verrijzenis is met gewoon mensenverstand niet te begrijpen. Je kunt het alleen maar geloven en ingetogen vieren.

De richting die bisschop Smeets wel aanreikt rond het verstaan van Pasen luidt: ‘’Probeer te kruipen in de huid van de mensen die er toentertijd bij waren.

Bij het laatste avondmaal. Bij de veroordeling door Pilatus. De kruisiging. De verschijningen. En bij het lege graf.

Deze mensen die destijds getuigen waren vertellen ons ‘’iets’’ over wat zij hebben ervaren. Wij weten dat dat geen historische verslagen zijn. Wel spreken die mensen over ‘’diepe ervaringen van Zijn Aanwezigheid’’.

Zij spreken over ‘’Hem zien’’ ,  ‘’Hem spreken’’ , ‘’Hem ontmoeten’’ en dat ‘’Zijn graf leeg is’’.

Verhalen van ‘’Zijn Aanwezigheid’’ , daarover hoor ik mensen tot op de dag van vandaag spreken en getuigen:

  • Daar was Hij er voor mij…
  • Toen heb ik ervaren dat Hij mijn leven leidt…
  • Wat ik toen meemaakte ging mijn bevattingsvermogen ver te boven…
  • Daar werd van boven ingegrepen…
  • Vanuit de hemel kijken mijn overleden dierbaren mee…

Een ‘’ Zalig Pasen’’  van alleen maar geloven en ingetogen vieren, dat wens ik U en de uwen, mede namens mijn collegae, van harte toe.

Pastor B.H.M. Reerink.

Bijbellezen in de 40 dagen Vastentijd

Schriftinstuif

Bijbellezen in de 40 dagen Vastentijd

Wanneer: dinsdagavond 21 en 28 februari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 april

Hoe laat: De avonden beginnen om 19.00 uur

Waar: Kerkstraat 1 Oldenzaal (tegenover de Rabobank)

Deelname is gratis. Opgave is niet nodig!