Hemelvaart 2024

HEMELVAART 2024

Heel wat christenen weten niet goed wat zij  ‘aan’ moeten met de verhalen over Jezus’ Hemelvaart. Misschien dat het zit in dat woordje ‘hemel’, dat velen doet denken aan de ruimte boven ons.

Echter…

De Hemelvaart van Jezus is geen bewegen in de ruimte. Het gaat niet om een opwaartse beweging. Eigenlijk is het een heel eenvoudig verhaal. Het wil ons vertellen dat Jezus voor altijd thuisgekomen is bij zijn hemelse Vader, God.

En de wolk die Hem aan onze ogen onttrok vertelt ons dat Hij voor eeuwig bij God is, zijn en onze Vader. Aan onze ogen hier is Hij onttrokken, maar Hij is thuisgekomen aan die andere kant, waartoe wij van hier niet kunnen reiken.

Eens echter, zo is de belofte, zullen ook wij daar thuiskomen. Hemelvaart is een feest over Jezus, maar ook over eens onze toekomst, zo mogen wij hopen, geloven en vertrouwen, thuiskomen in de hemel.

Mag ik U en de uwen, mede namens mijn collegae, een Zalig Hemelvaartsfeest toewensen?

 

Pastor B. Reerink

Pastoor Parochie H. Plechelmus.