Kunstschatten

Handleiding kunstschatten in de Plechelmuskerk van Rossum: