Hoofdstuk 7

Hermanus de Rothem – 1296

Rogge
Oogsten van Rogge

Een van de oudste vermeldingen van Rossum in de geschiedenis is verder de volgende. Een van de oudste stukken van het Oldenzaalse archief draagt onder andere een zegel van een zekere Hermannus de Rothem (Herman van Rossurn) die de titel van schout van Thuentia (Twente) voert. Het betreffende stuk bevat een bevestiging door Johannes, bisschop van Utrecht, van een privilege, dat de burgers van Oldenzaal bezaten, op het gebied van erfrecht en rechtspraak.

Een van deze erven bevond zich in Rossum en lag op de plek waar de bibliotheek was en nu het kinderdagverblijf de Knapzak.

Het Thijplein is dus al eeuwenlang het centrum van Rossum geweest. Tot 1800 waren de meeste boeren geen eigenaar van van hun boerderij. Meestal waren dat kloosters, kerken en adelijke families. Het erve Tijman was vanaf 1602 in het bezit van Vrouwe te Reede van kasteel Saasveld, de abdij van Vreden in Westfalen en de familie Nieuwenhuis uit Oldenzaal.

Naar: Geschiedenis | hoofdstuk 6 | hoofdstuk 8