Ons kerkgebouw Rossum

Plannen kerkgebouw Rossum – laatste nieuws tot 4 oktober 2022

Kerk Rossum
Bron: Carlo ter Ellen

Hebt u allemaal een vragenlijst ontvangen?

Wanneer dat niet het geval is, dan kan er alsnog een gehaald worden. Achter in de kerk en ook in het kulturhus liggen extra exemplaren.

Heeft u de vragenlijst al ingevuld?

Dan kan deze ingeleverd worden in de bus die achter in de kerk staat of in de bus in de hal van het kulturhus.

Heeft u de ontvangen vragenlijst nog niet ingevuld?

Doe het dan a.u.b. deze week nog.

De meningen van alle jongeren en ouderen zijn belangrijk en noodzakelijk voor de veranderingen in toekomst.

De enquête kan ook digitaal ingevuld worden via de website:

www.geloofsgemeenschap-rossum.nl


Graag willen we alle ingevulde vragenformulieren, en digitaal ingevulde lijsten vóór 10 oktober ontvangen.

 

Hartelijk dank voor uw aller medewerking.

Op deze pagina alle gegevens van de werkgroep “Ons kerkgebouw Rossum”.

Werkgroep ‘Ons Kerkgebouw Rossum’

De enquête komt er aan…..

Logo Rossum

De afgelopen weken is er in dit blad meerdere keren geschreven over aspecten die te maken hebben met de toekomst van ons kerkgebouw.

Uw aller mening is van belang voor wat die toekomst zal kunnen zijn.

Wij als werkgroep, maar vooral ook het Parochiebestuur, de Locatieraad en de Dorpsraad zijn geïnteresseerd in hoe jong en oud in Rossum, Volthe en Lemselo denkt over een mogelijke invulling en bestemming van het monumentale gebouw en de omgeving ervan in het hart van Rossum.

Er liggen kansen voor ons, door in het hart van het dorp voorzieningen te creëren waaraan behoefte is en waarmee het hart van Rossum nog meer een aantrekkelijk middelpunt en ontmoetingsplek wordt voor de inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

Belangrijke vragen die in de enquête naar voren komen gaan o.a. over:

 • Willen we de kerkelijke functie(s) behouden?
 • In hoeverre staan we positief t.o.v. veranderingen in het hart van Rossum?
 • Wat heeft het dorp nodig, welke ideeën heb je en welke mogelijkheden zie je?
 • Op welke wijze kunnen of willen wij als inwoners bijdragen aan de transformatie naar de toekomst van het gebouw en de omgeving ervan?

Het is van groot belang dat iedere inwoner van jong tot oud

zijn of haar mening en idee hierover geeft.   

Wij nodigen iedereen vanaf 16 jaar uit om de enquête, die de komende week huis aan huis bezorgd wordt, in te vullen.

Extra exemplaren liggen achter in de kerk en in de CoCer.

De enquête wordt ook digitaal aangeboden via de website:

www.geloofsgemeenschap-rossum.nl


Beste inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe,

Zoals je wellicht gelezen of gehoord hebt is de werkgroep “Kerkgebouw Rossum” bezig om de toekomst van ons kerkgebouw richting te geven. De werkgroep wil dit niet alleen doen maar juist samen met alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

De leden van de werkgroep dragen het kerkgebouw een warm hart toe en willen het kerkgebouw graag voor de toekomst behouden. Belangrijk te weten is, in hoeverre eenieder dit gevoel deelt en hoe groot het draagvlak is om het kerkgebouw in Rossum te behouden.

Verder willen we onderzoeken welke functie(s) het kerkgebouw in de toekomst mogelijk zou kunnen gaan vervullen. Dit is geen eenvoudige opgave en alle ideeën en suggesties zijn hierbij welkom.

Samen willen we nadenken over het hart van Rossum.

De enquête die hieronder volgt wordt gehouden om een eerste beeld te krijgen van hoe de inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe over de toekomst van het kerkgebouw denken. Alle inwoners van 16 jaar en ouder worden gevraagd de enquête persoonlijk in te vullen. Dit kan met dit schriftelijke exemplaar maar ook digitaal via de site van de dorpsraad (www.dorpsraadrossum.nl) of de geloofsgemeenschap Rossum (www.geloofsgemeenschap-Rossum.nl) of door onderstaande qr-code te scannen met je telefoon.

Het schriftelijke exemplaar kan ingeleverd worden bij CoCeR of achter in de kerk. Op deze locaties zijn ook enquêtes op te halen.

Enquete 220921_schriftelijke versie kerk Rossum

Digitale enquête: https://forms.gle/ek5HVq84gBZx9JqLA


Op basis van dit eerste beeld gaat de werkgroep verder. We willen in de herfst en winter persoonlijk met belangstellenden in gesprek om ideeën en suggesties verder uit te werken. Uiteraard willen we daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken, dit omdat we een breed draagvlak belangrijk vinden.

De enquête bestaat uit een tiental vragen, het invullen kost je weinig tijd (nog geen 10 minuten). De eerste vraag is de kernvraag van de enquête. Vraag 2 en 3 geven ons extra informatie m.b.t. de kernvraag.

Moet het kerkgebouw in Rossum voor de toekomst behouden blijven, ook als het onttrokken zou worden aan de eredienst*?

* Onttrekken aan de eredienst wil zeggen dat er geen sacramenten en geen eucharistieviering meer mogen plaatsvinden in het kerkgebouw. Avondwaken, gebedsdiensten en afscheidsvieringen blijven wel mogelijk.

  • Ja
  • Nee

Hoe belangrijk vind jij het dat het kerkgebouw in het dorp blijft staan?

 • Heel belangrijk
 • Belangrijk
 • Onbelangrijk

Waarom vind je het belangrijk dat het kerkgebouw in het dorp blijft? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Het gebouw is gezichtsbepalend voor het dorp
 • Ik heb een emotionele binding met het kerkgebouw
 • Het is een rijksmonument, daar moeten we zuinig mee omgaan
 • Het kerkgebouw biedt veel mogelijkheden voor andere activiteiten
 • Anders ……………………………………………………………………………

Ben je betrokken bij de geloofsgemeenschap van Rossum?

 • Ja, ik bezoek regelmatig de kerk
 • Ja, ik bezoek de kerk bij feestdagen en uitvaarten
 • Ja, maar ik bezoek de kerk (bijna) nooit
 • Nee

Ben je op de hoogte van de “Actie Kerkbalans” waarmee we parochie en de geloofsgemeenschap Rossum financieel ondersteunen?

 • Ja, ik doe ook mee aan deze actie
 • Ja, maar ik doe niet mee aan deze actie
 • Nee, ik ben niet op de hoogte

Ben jij bereid in de toekomst het kerkgebouw financieel te ondersteunen, ook als het (deels) een andere functie krijgt?

 • Ja, voor dit gebouw draag ik graag bij
 • Ja, maar wel afhankelijk van de functie die het eventueel krijgt
 • Nee, ik draag alleen bij als het gebouw een kerkelijke functie heeft
 • Nee, ik heb voor het kerkgebouw geen geld over

Ben jij bereid je persoonlijk, als vrijwilliger, in te zetten bij het beheer en/of onderhoud van het kerkgebouw in de toekomst?

 • Ja, daar zet ik me graag voor in
 • Nee, daar heb ik geen tijd/belangstelling voor

Heb jij een idee/suggestie welke functie het meest geschikt zou zijn voor het kerkgebouw van ons dorp?

Idee/suggestie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ben je bereid om met ons en anderen in gesprek te gaan over toekomstige functies van ons kerkgebouw?

 • Ja, ik wil hier graag over meedenken
 • Nee, daar heb ik geen tijd/interesse voor

Mocht je mee willen denken en praten vul dan hier je e-mailadres en/of telefoonnummer in:

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………

Telefoon:

……………………………………………………………………………………………………

Je kunt ook persoonlijk contact opnemen met iemand van de werkgroep.

Tot slot willen we je nog enkele persoonlijke vragen stellen.

Ben je een:

 • Vrouw
 • Man

Tot welke leeftijdscategorie behoor je:

 • 16 t/m 30 jaar
 • 31 t/m 45 jaar
 • 46 t/m 60 jaar
 • 61 t/m 75 jaar
 • 76 en ouder

Ik woon in:

 • Rossum
 • Volthe
 • Lemselo

Ik heb deze enquête:

 • Alleen ingevuld
 • Samen met mijn partner ingevuld
 • Samen met mijn gezin/groep ingevuld

Deze enquête kan schriftelijk worden ingeleverd bij de CoCer of achter in de kerk. Of deze enquête kan ook digitaal worden ingevuld.

Hieronder is nog ruimte voor een eventueel advies aan de werkgroep.

Mijn advies is: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hartelijk dank voor je medewerking!!

Addy Horsthuis, Herman Griep, Chris Wenzel, Tonnie Weusthof, Hans Weusthof en Anny Masselink

Kerk Rossum
Bron: Carlo ter Ellen
Kerk Rossum
Bron: Carlo ter Ellen
Kerk Rossum
Bron: Carlo ter Ellen