Mariakapel aan de Bentertsteeg

Mariakapel Bentertsteeg
Mariakapel Bentertsteeg

Onder de rook van Rossum staat aan de Bentertsteeg een forse eik op een plek waar ooit een klöpkeshoes zou hebben gestaan. Een “klöpkeshoes” was een behuizing van een “geestelijke dochter”, ook wel “klöpke” genoemd. Het waren meestal vrome vrouwen, die een hoger levensdoel nastreefden.

Vaak was door bewoners van deze buurt al naar voren gebracht dat de stoere eik aan deze weg een mooie plek voor een Mariakapel zou zijn. Daar bleef het bij totdat de plannen vorm begonnen te krijgen.

Onder bekwame leiding van de in de nabijheid wonende oud-timmerman Frans Oude Weernink, kwam in 1994 een landelijke kapel tot stand, gemetseld in vakwerk. De hele buurt droeg bij in arbeid en kosten. Ook de NAM, die schuin tegenover de kapel een locatie heeft, gaf een forse bijdrage.

Het Mariabeeld is van steen en is afkomstig uit het Duitse grensgebied ter hoogte van Drenthe. De kapel is aangeduid als De Steeg. Op zondagmorgen 8 mei 1994 werd de kapel door pastoor H. Thijert ingewijd. Buurtbewoners zorgen voor het onderhoud van deze kapel.

Bron: Mariakapellen en Landkruisen in Twente.