Landkruis aan de Tramweg

Landkruis aan de Tramweg
Landkruis aan de Tramweg

Aan de straatweg Rossum – Oldenzaal, op een plek die nu door wegverandering daarvan geen deel meer uitmaakt, had de buurtschap dit landkruis door eendrachtige samenwerking in 1939 opgericht in de omgeving van café Stegge, nu Peuleke.

Nadat dit een week eerder ook al had plaatsgevonden, kwamen op 7 mei van dat jaar de leden van de plaatselijke verenigingen samen bij de kerk en stelde de stoet zich op met achter de misdienaars de Jonge Wacht, de sportvereniging R.S.C., de JBB, leden van de plaatselijke afdeling van de ABTB, K.J.M., K.J.V., Boerinnenbond, het parochieel koor, bruidjes en pastoor J.A.P.J. Hoogveld die de inwijding zou verzorgen.

Toen de stoet onder de klanken van de St. Henricusfanfare en de verenigingen, met vaandels en vlaggen voorop, bij het kruis was aangekomen, volgde op de gebruikelijke wijze de inwijdingsplechtigheid.

Na nog enige tijd rond het kruis samen te zijn geweest, waarbij liederen werden gezongen en de fanfare zich ook liet horen, trok men weer huiswaarts.

Bekend is dat de indertijd rond Denekamp rondtrekkende legendarische zwerver Kat’n Jans daar op zijn tochten regelmatig kwam om er met luide stem zijn gebeden te doen.

In de loop van de jaren erna is in die omgeving het een en ander veranderd. De doorgaande weg Oldenzaal – Rossum kreeg ter hoogte van het landkruis een ander traject, zodat het er veel stiller werd.

Nabij deze plek werd later een blokhut gebouwd voor de scouting. Het nabij gelegen café ‘t Peuleke als opnameplaats verschillende keren in beeld tijdens de in 2006 en volgende jaren uitgezonden RTVOost serie “Van Jonge Leu en Oale Groond”.

Het onderhoud is in handen van de buurtbewoners.

Bron: Mariakapellen en Landkruisen in Twente


Landkruis is hersteld

Landkruis Tramweg gerestaureerd
Landkruis Tramweg gerestaureerd

In de loop der jaren heeft het kruis veel te lijden gehad van de weersomstandigheden en werd de toestand van het beeld en het kruis steeds slechter. In 2012 is door de buurt besloten om het beeld en kruis grondig te restaureren. Met hulp van de buren en enkele sponsoren is dat prima gelukt.

Op zondag 25 augustus 2013 is het landkruis opnieuw ingewijd door Pastoor M.H. Zeinstra. Hierbij waren velen aanwezig.

De buurt kan nu weer jaren verder met het gerestaureerde landkruis.