Landkruis aan de Everlostraat

Landkruis aan de Everlostraat
Landkruis aan de Everlostraat

Het eerste landkruis in de parochie van de H. Plechelmus in Rossum is in 1937 opgericht bij de familie Sanderink aan de Everlostraat in Volthe, bewoners van het hier gelegen erve Sanderman.

De plek vòòr het oude erve was juist gekozen, want de hele buurtschap Zoekerhoek kwam daar degelijks langs naar kerk, school of werk en doet dat nog steeds.

Op een zondag in mei 1938 werden in de Plechelmusparochie twee landkruizen ingewijd, deze in de Zoekerhoek en de andere in de Linderhoek.

Vanaf de parochiekerk ging het in optocht naar erve Sanderman. Voorop de K.J.M. en K.J.B., beiden met vaandel, daarna volgde het Rossumse muziekkorps en vervolgens de J.B.B. en de sportvereniging R.S.C., alle ook met vaandel.

Het zangkoor volgde en daarbij kapelaan B.A.M. van der Steen, pastoor J.A.P.J. Hoogveld en burgemeester H.A.C. Banning van de gemeente Weerselo.

Vele belangstellenden uit Rossum en omgeving sloten de rij.

Op de plek aangekomen zegende de pastoor het kruis en hield een toespraak, waarin hij zei te hopen dat meer van dergelijke kruizen in deze katholieke streek zouden worden opgericht.

Tot slot zong men samen het lied: Aan U, o Koning der eeuwen.

Bron: Mariakapellen en Landkruizen in Twente


Landkruis Everlostraat gerestaureerd

Landkruis Everlostraat gerestaureerd
Landkruis Everlostraat gerestaureerd

In de loop der jaren heeft het kruis aan de Everlostraat veel te lijden gehad van de weersomstandigheden en werd de toestand van het beeld en het kruis steeds slechter. In 2012 is door de buurt besloten om het beeld en kruis grondig te restaureren. Met hulp van de buren en enkele sponsoren is dat prima gelukt.

Op zondag 25 augustus 2013 is het landkruis opnieuw ingewijd door Pastoor M.H. Zeinstra. Hierbij waren velen aanwezig.

De buurt kan nu weer jaren verder met het gerestaureerde landkruis.