Landkruis aan de Boschweg

Landkruis Boschweg
Landkruis Boschweg

De bekendste kroezeboom staat in Fleringen. Maar er zijn meer bomen, die deze naam dragen, o.a. één in Rossum. Deze machtige eik staat op een mooie plek, een halve kilometer buiten het dorp aan de rand van een es, waar enkele wegen samenkomen.

Deze plaats vonden omwonenden in 1939 zeer geschikt er een landkruis op te richten.

In de meimaand van dat jaar waren het in Rossum bijzondere dagen, want binnen enkele weken werden twee landkruisen ingewijd (de andere is het landkruis aan de Tramweg).

Op de eerste dag van mei 1939 verzamelden alle verenigingen uit Rossum zich bij de kerk, van waar men in een lange stoet naar genoemde boom onder het erve Vrielink trok, waar het landkruis een plek had gekregen.

Een grote groep andere belangstellenden vergezelde de parochiegeestelijken, pastoor J.A.P.J. Hoogveld en kapelaan B.A.M. van de Steen, die de inwijding zouden verzorgen.

Op de plek aangekomen werd eerst een lied gezongen waarna pastoor Hoogveld het kruis inwijdde en daarna een korte toespraak hield. Nadat door koor en alle aanwezigen, onder begeleiding van de St. Henricusfanfare, nog enkele liederen ten gehore werden gebracht, ging het in optocht weer terug naar de kerk, waar de stoet werd ontbonden.

De buurt zorgt voor het onderhoud.

Bron: Mariakapellen en Landkruisen in Twente


Landkruis Boschweg gerestaureerd

Landkruis Boschweg
Gerestaureerd landkruis

In de loop der jaren heeft het kruis aan de Boschweg veel te lijden gehad van de weersomstandigheden en werd de toestand van het beeld en het kruis steeds slechter. In 2012 is door de buurt Boschweg besloten om het beeld en kruis grondig te restaureren. Met hulp van de buren en enkele sponsoren is dat prima gelukt.

Op zondag 25 augustus 2013 is het landkruis opnieuw ingewijd door pastoor M.H. Zeinstra. Hierbij waren velen aanwezig.

De buurt kan nu weer jaren verder met het gerestaureerde landkruis.