Begraafplaats Rossum

BegraafplaatsDe begraafplaats, behorende bij de Geloofsgemeenschap Rossum, is vanaf 2010 ondergebracht in de Kerkelijke instelling R.K. Begraafplaatsen H. Michael.

Van deze Kerkelijke instelling maken verder deel uit de begraafplaatsen van Deurningen, Saasveld en Weerselo.

De Kerkelijke instelling beschikt over een eigen website waar ook elke begraafplaats een eigen plek heeft. Naast algemene gegevens over de kerkhoven is het mogelijk om gegevens van overledenen op de site te plaatsen. Met deze gegevens wordt discreet omgegaan en alleen de gegevens die volgens de wet op de lijkbezorging beschikbaar moeten zijn krijgen een plaats op de site.

Volgens de wet is de instelling verplicht inzage te geven in het register waar de overleden staan vermeld. Alleen de namen van de overledene, de geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van het graf zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Voordeel van vermelding op de site is dat belangstellenden, die het graf willen bezoeken, de plaats van het graf al kunnen opzoeken op de site.

Zijn er nabestaanden die dat niet willen kunnen ze dat doorgeven aan de beheerder van het kerkhof en de gegevens worden verwijderd.

Website Kerkelijke instelling: R.K. Begraafplaatsen H. Michael