Vastenactie 2023

Logo ParochueTijdens een vergadering van MOV heeft Inge Kuiphuis verteld over het Vastenproject 2023 in het kader van haar project in Guatemala.

Met Inge is afgesproken dat zij in de liturgische bijeenkomsten in de Plechelmusparochie haar project zal kunnen toelichten.

Het volgende werd, in overleg met het pastorale team en met Inge, afgesproken:

  • zaterdag 18 februari om 19.00 uur te Saasveld
  • zondag 26 februari om 10.00 uur in de basiliek van Oldenzaal
  • zondag 5 maart om 9.30 uur te Rossum
  • zondag 26 maart om 9.30 uur te Deurningen

Weerselo ontbreekt nog in het lijstje, in overleg met Inge en het pastorale team zal bekeken worden wat mogelijk is.

Temeer omdat dezelfde vraag in zowel de Pancratiusparochie en Lumen Christie speelt, is het pastorale team heel blij met dit aanbod.