Oogstdankdag 2021

Oogstdankdag 2022

Zondag 25 september 2022 is het de jaarlijkse Oogstdankdag in Rossum. De viering in de kerk is heel mooi met als voorganger pastor I. Wilbers, bijgestaan door koor Tu Imde en de muziekvereniging St Henricus.

Mede door de inzet van veel vrijwilligers is het een mooie morgen geworden met na afloop koffie met krentenwegge op het kerkplein.

Hieronder een paar foto’s:

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022

Oogstdankdag 2022 – Foto’s: Ben Deterink