Rossum tevreden met nieuwe parochiehuis

Veel belangstellenden namen een kijkje in het nieuwe parochiehuis

ParochiehuisRossum – “Het is de kunst om bij de tijd te blijven. Dit stond op de verpakking van de klok die we gisteren cadeau kregen voor ons nieuwe Parochiehuis. Een spreuk, die zeker ook voor deze parochie geldt, je moet met de tijd meegaan. Doe je dat niet, dan lig je eruit”. Deze woorden sprak pastoor F. Olde Loohuis gisteren tot zijn parochianen tijdens de viering ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Rossumse parochiehuis.

Het was een erg feestelijke dienst, met zang van maar liefst vier koren en een zeer verheugde pastoor: “Het nieuwe Parochiehuis. Als ik erover begin, raak ik niet meer uitgepraat. Onze parochie heeft een eigen huis gekregen. Er waren ontzettend veel groeperingen in Rossum, die geen dak boven het hoofd hadden, nu kunnen zij gebruik maken van een schitterende ruimte”. Pastoor Olde Loohuis was verder van mening, dat het kerkzijn van vandaag zich niet mag beperken tot het samenkomen in een kerkgebouw.

Het Christen-zijn moet volgens hem tot uiting komen in het leven van elke dag; in de manier waarop je in het leven staat. “Veel jongeren gaan niet meer elke week naar de kerk, maar hebben wel de behoefte elkaar te ontmoeten en allerlei zinvolle activiteiten te ontplooien. Hiervoor is ons nieuwe Parochiehuis onder andere bestemd. Het kerkzijn zal zich naar mijn mening de komende jaren voor een groot gedeelte buiten het kerkgebouw afspelen”, aldus pastoor Olde Loohuis. Aan het slot van zijn toespraak bedankte de pastoor de vele vrijwilligers, die meewerkten aan de realisatie van het nieuwe parochiehuis.

Na de dienst waren alle parochianen uitgenodigd om getuige te zijn van de officiële opening van de nieuwe ruimte. Bij dit plechtige gedeelte werd iedereen welkom geheten door de heer B. Deterink, secretaris van de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum die het gebouw beheert. Deze schetste in het kort de geschiedenis van de totstandkoming van het Parochiehuis en nodigde vervolgens pastoor Olde Loohuis uit, het zich boven de hoofdingang bevindende naambord te onthullen. Nadat deze dat met de nodige krachtsinspanning had gedaan, werden alle parochianen in de gelegenheid gesteld het nieuwe gemeenschapscentrum te bekijken. Aan het eind van de ochtend bracht de St. Henricus fanfare een muzikale hulde.

Bron: TC-Tubantia april 1985