Werken van Barmhartigheid

Barmhartigheid

Door Paus Franciscus is het jaar van barmhartigheid geopend.

Op 8 december 2015, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, opende paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid in de Sint Pietersbasiliek in Rome.

Dit deed hij door het openen van de heilige deur van de Sint Pieter. Alleen voor een heilig jaar wordt deze deur geopend. De laatste keer dat dit gebeurde, was in het Heilig Jaar 2000, nu alweer 15 jaar geleden.

Naar aanleiding van dit gegeven heeft Pastoor Reerink op zondag 24 januari 2016 een preek over de Werken van Barmhartigheid en dan met name over de Geestelijke werken. Dit is tijdens de Eucharistieviering in Rossum.