Dak priesterkoor

20 september 2012

De restauratie gaat beginnen. Allereerst wordt het dak boven het priesterkoor aangepakt en de behuizing van de angelusklok.