Voortgang restauratie 2015

Begin restauratie dak van de kerk vanaf 9 maart 2015

We gaan beginnen aan fase 3 van de restauratie.

Eind juni worden de restauratiewerkzaamheden van het middenschip opgeleverd en zal de bouwplaats opgeruimd worden.

De restauratiewerkzaamheden die hoofdzakelijk worden uitgevoerd zijn:

  • restauratie metsele en voegwerken
  • vernieuwen, restauratie glas-in-lood ramen
  • vernieuwen, aanpassen lood- en zinkwerken
  • restauratie, behandelen gehele dak middenschip met de bijbehorende constructies (hierbij zullen alle pannen van het dak gehaald worden)
  • aanbrengen veiligheidsvoorzieningen dak en toren
  • aanbrengen wijzers torenuurwerk

Alle bovengenoemde werkzaamheden zullen eind juni worden opgeleverd.

Reden dat de cijfers en wijzers zo laat terug geplaatst worden is: we zijn bezig geweest met een onderzoek om deze delen te voorzien van een passende nieuwe verlichting. Helaas is gebleken dat dit meer tijd in beslag nam dan voorheen gepland. Maar als locatie wilden we er toch voor zorgen dat we een juiste keuze maakten uit de diverse aangeboden mogelijkheden.

We gaan daarbij als locatie uiterst zorgvuldig te werk daar onderhoud, duurzaamheid en energieverbruik een belang aspect vormen bij deze restauratiewerkzaamheden.

Als locatieraad willen we er op wijzen dat er tijdens de restauratieperioden enige ongemak kan ontstaan en vragen uw begrip voor de situatie.

We gaan vanuit dat deze restauratiefase met dezelfde inzet en vakbekwaamheid met ieders tevredenheid tot een goed einde kan worden gebracht. Straks staat er in Rossum weer een goed onderhouden kerkgebouw.

Locatieraad locatie Rossum van de H. Plechelmus Parochie


Maandag 9 maart 2015 is men begonnen met de bouw van het steiger voor de restauratie van het dak en de restauratie van de gebrandschilderde ramen. Vrijdag 26 juni 2015 moet het werk klaar zijn en dat gaat lukken.

De gehele restauratie wordt op zaterdag 27 juni afgesloten met een H. Eucharistieviering in de kerk en daarna koffie in de CoCeR.

Er moest nog wat aan het kruis gewijzigd worden en dat is op woensdag 17 juni gebeurd. Onderstaand een kort filmpje.

Via de foto’s is de voortgang van de restauratie te volgen.

Restauratie per 10 maart 2015

Restauratie 10 maart 2015

Restauratie 13 maart 2015

Restauratie 13 maart 2015

Pannen verwijderen staatkant

Restauratie 23 maart 2015

Pannen verwijderen

Restauratie 24 maart 2015

Dak straatkant

Restauratie 13 april 2015

Latten vernieuwen

Restauratie 20 april 2015

Restauratie 4 mei 2015

Restauratie 4 mei 2015

Restauratie 7 mei 2015

Restauratie 7 mei 2015

Restauratie 18 mei 2015

Restauratie 18 mei 2015

Restauratie 9 juni 2015

Restauratie 9 juni 2015

Restauratie 12 juni 2015

Restauratie 12 juni 2015

Restauratie 16 juni 2015

Restauratie 16 juni 2015

Restauratie 17 juni 2015

Restauratie 17 juni 2015

Restauratie 18 juni 2015

Restauratie 18 juni 2015

Restauratie 24 juni 2015

Restauratie 24 juni 2015

Restauratie 25 augustus 2015

Restauratie 25 augustus 2015