De Goede week

Goede week

Met Palmzondag begint de Goede Week, ook wel de Stille Week of de Heilige Week genoemd.

De benaming ‘’goede’’ week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.

Palmzondag.

Palmzondag combineert 2 herinneringen: de gedachtenis van de intocht van Jezus in Jeruzalem en die van zijn lijden en sterven. Die zondag worden aan het begin van de plechtigheden de nieuwe palmen gezegend ter herinnering aan Jezus’  intocht in Jeruzalem. Palmzondag wordt ook wel ‘’passie’’ zondag genoemd want we lezen dan ook het lijdensverhaal.

Witte Donderdag.

‘’Witte’’ donderdag verwijst naar de liturgische kleur van deze dag.

’s Avonds komt de parochie samen en viert ter nagedachtenis van het Laatste Avondmaal de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Ook wordt dan de diaconale opdracht van de eucharistie bijzonder onderstreept: We zijn als christenen geroepen om te breken en te delen.

Goede Vrijdag.

Dat is de sterfdag van Jezus, die dag wordt de eucharistie niet gevierd. De parochie komt ’s middags om 15.00 uur samen voor een woorddienst met kruisverering of voor een kruisweg. ’s Avonds komt de parochie samen voor het luisteren naar het lijdensverhaal, de kruisverering en het ontvangen van de H. Communie. ‘’Goede’’ vrijdag verwijst ook al naar de beginnende vreugde om wat Jezus heeft volbracht.

Paaszaterdag.

De kerken en het altaar blijven leeg. Hij wordt ook wel Stille Zaterdag genoemd. Het is de grote rustdag tussen dood en opstanding.

Pasen.

Pasen is het christelijke feest bij uitstek. We vieren de verrijzenis, de opstanding uit de doden van Jezus. In de Paaswake zegenen we het vuur en houden we de grote intocht met het Licht van de Paaskaars. Daarbij zingen we “”Licht van Christus’’ en de Paasjubelzang die de verrijzenis bezingt. We luisteren naar de grootste heilsverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament en we zegenen het water waarmee de gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan hun doop. Daarna wordt de eucharistie op bijzonder plechtige wijze gevierd.

Pastor B Reerink.