Jubileum Willeke Damink

Vandaag is het 12,5 jaar geleden dat Willeke Damink is begonnen als koster binnen de Geloofsgemeenschap Rossum. Op dat moment was het nog de Parochie H. Plechelmus Rossum.

Inmiddels is Willeke niet meer weg te denken binnen het kerkelijke gebeuren in Rossum.

Ze krijgt een kerkelijke onderscheiding tijdens de dienst op maandag 17 april 2017 (2e paasdag) in R.K. Plechelmuskerk in Rossum. De onderscheiding wordt uitgereikt door de Pastores Reerink en Zeinstra.

Een felicitatie is op z’n plaats en daarvoor krijgen alle kerkgangers de gelegenheid, tijdens het koffiedrinken, in de CoCeR.

Onderstaand een aantal foto’s van de uitreiking.