Huldiging jubilarissen dameskoor

Zaterdag 15 november 2014 werden tijdens de Eucharistieviering t.g.v. H. Caecilia 2 dames gehuldigd door Pastoor Zeinstra. De dames Marietje Bijen-Ossenvoort en Annie Steggink-Schopman zijn beiden 40 jaar lid van het dameskoor Rossum, Ze kregen de eremedaille Sint Gregorius in goud opgespeld.

Zondag 16 november werd Lies Bosch-Moleman tijdens de Eucharistieviering in Sint. Jozef in Weerselo gehuldigd door Pastoor Zeinstra. Ook zij is 40 jaar lid van het koor en ook zij kreeg de eremedaille Sint Gregorius in goud opgespeld.