Aanslagen in Parijs

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs op vrijdag 13 november 2015, zijn er in de kerken van de Parochie H. Plechelmus kaarsen aangestoken en is door de voorganger stilgestaan bij de gebeurtenissen. Ook is dat in Oldenzaal gebeurd in de Hofkerk en de Moskee.

Onderstaand de tekst die op facebook staat en een aantal foto’s van de kaarsen in Rossum.

Vanmorgen hebben we in de Plechelmuskerk van Rossum aandacht besteed aan de aanslagen in Parijs. Ook in de andere kerken van de parochie en de Hofkerk en Moskee in Oldenzaal is dat gebeurd. Door alle kerkgangers in Rossum is voor in de kerk een kaars geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Door de pastoor is op passende wijze in een toespraak aandacht geschonken aan de gebeurtenissen. Zoiets is ontoelaatbaar en laten we als Christenen de handen ineen slaan en het gedrag van deze daders afkeuren. Met Gods hulp en zegen gaat dat lukken.

Aanslagen Parijs

Aanslagen Parijs

Aanslagen Parijs

Aanslagen Parijs

Aanslagen Parijs