Categorie archief: Geloofsgemeenschap

Nieuws over de geloofsgemeenschap

Gerhard Golbach, een bevlogen vrijwilliger

Vrijdag 24 april bereikte ons het droevige bericht dat Gerhard Golbach op  68 jarige leeftijd is overleden aan de Twelweg 5 te Rossum. 

Gerhard heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor de geloofs-gemeenschap Rossum. Hij begon als lid van het kerkbestuur van de Plechelmus parochie Rossum en daarna als lid van de locatieraad van de geloofsgemeenschap Rossum.

Gerhard was vele jaren het aanspreekpunt voor alles op en rond het kerkhof. Tevens was hij de spil in de onderhoudsploeg en konden parochianen hem 24 uur per dag bellen indien men een vraag had over aangelegenheden betreffende het kerkhof. Daarnaast was hij lid van de groep van 70 (Aktie Kerkbijdrage) en was Gerhard collectant. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor de werkzaamheden van het beheershuis van het kerkgebouw.

Gerhard was zeer betrokken bij de dorpsgemeenschap en eenieder kon op hem een beroep doen. Hij was plichtsgetrouw en zeer rechtvaardig.

We wensen zijn vrouw Lidy,  Hans en Emelien sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Locatieraad en Pastoraatsgroep Rossum