Brief aan Mgr. Eijk

Logo Rossum

Rossum, 13 december 2022

Zijne Excellentie Mgr. Eijk

 

Van harte wensen wij u een goede Adventstijd en een Zalig Kerstfeest.

Dat het Kerstkind licht en vrede mag brengen in onze wereld.

Voor het nieuwe jaar dat snel na het Kerstfeest alweer volgt, wensen wij u persoonlijk gezondheid en geluk en dat alles in harmonie mag verlopen met de leden van de R.K. Kerk waarvan de leiding, in ons bisdom, aan u is toevertrouwd.

Dit wensen wij u en elkaar van harte toe.

Bij deze goede wensen hadden wij het graag willen laten.

Maar helaas….

Het doet ons allen pijn dat de gewenste harmonie tussen kerkleiding en kerkleden niet altijd gevoeld wordt.

Er is grote bezorgdheid over de toekomst van de in 2010 gefuseerde voormalige parochies en huidige geloofsgemeenschappen.

Zij vormen samen de grotere Parochies, in ons geval is dat de Parochie van de H. Plechelmus te Oldenzaal, met 5 geloofsgemeenschappen in de stad Oldenzaal en 4 geloofsgemeenschappen in de kerkdorpen.

Er zijn zorgen om de toekomst van het Kerkgebouw, een rijksmonument, over de herbestemming, de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan.

Het totale behoud van al het kerkelijk erfgoed zowel materieel als immaterieel baart ons zorgen. Zorgen zijn er ook om op een eigentijdse manier invulling te geven aan het Pastoraat, om zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden te betrekken bij de Kerk in het dorp.

Veel van deze zorgen worden op de schouders van vrijwilligers neergelegd, zowel bij de bestuurders van het parochiebestuur en locatieraden en pastoraatsgroepen als ook bij enthousiaste vrijwilligers die vieringen helpen voorbereiden en realiseren en ook de trouwe gelovigen voelen de zorg om de toekomst.

Wat we daarvoor nodig hebben is een inspirerende Kerkleiding die aanspoort tot creativiteit en ruimte geeft om vorm te geven aan vieringen en activiteiten voor alle doelgroepen binnen  de Geloofsgemeenschap.

De ruimte en creativiteit, waaraan vooral jongeren grote behoefte hebben, missen wij.

Met uw laatste brief over het beleid ten aanzien Woord- en Communiediensten ontneemt en verschraalt u de mogelijkheden voor elke geloofsgemeenschap om op een waardige wijze in het weekend de dag des Heren te vieren met de eigen geloofsgemeenschap.

In elke Woord- en Communiedienst wordt in de Communie de verbinding gelegd met de H. Eucharistie als sacrament waaraan u ook veel waarde hecht.

Wij vragen om uw begrip voor onze grote zorgen aan de basis en willen graag in open dialoog met u, om het negatieve imago van het instituut Kerk om te buigen.

Het kerkelijk recht en het daaraan gekoppelde beleid heeft een destructieve uitwerking op de geloofsbeleving van veel parochianen en haken daardoor dan veelvuldig af.

Om al deze redenen kunnen wij, vanuit onze wanhoop en met pijn in ons hart, niet anders dan u deze petities aan te bieden.

De vrijwilligers en gelovigen uit de Geloofsgemeenschap van de H. Plechelmus te Rossum